Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Chojnicka Izabela

Chojnicka Izabela - zdjęcie

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 788
Pokój: 216
Działalność naukowa:

Dr n. med., absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka polskich adaptacji narzędzi ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) oraz SSP-2 (Short Sensory PrDetecting autism from picture booknarratives using deep neural utterance embeddingsofile, Second Edition). Certyfikowany szkoleniowiec narzędzia ADOS-2.

Kierowniczka zespołu badawczego AutismLabUW. Oprócz badań w obszarze spektrum autyzmu, zespół zainicjował Klub Diagnosty Spektrum Autyzmu zrzeszający specjalistów z całej Polski. W ramach Klubu realizujemy, we współpracy z Agatą Bujnik, warsztaty rozwoju zawodowego skoncentrowane na zwiększeniu kompetencji w zakresie wykorzystywania Protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 w praktyce zawodowej specjalistów pracujących z osobami w spektrum autyzmu.

Moje zainteresowania badawcze obejmują m.in. diagnozowanie i etiopatogenezę zaburzeń neurorozwojowych, w szczególności spektrum autyzmu. Obecnie realizuję projekty naukowe poświęcone standaryzacji procesu diagnostycznego ASD, a także analizie komunikacji społecznej we współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Współpracuję z Zakładem Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie badań nad genetyką autyzmu. Wspieram jako ekspertka platformę GeneBe.net - agregator danych genetycznych, który pomaga naukowcom w analizie informacji genetycznych i wyciąganiu wniosków na temat chorób genetycznych oraz diagnostyki i terapii.

***

PhD, graduate of the Faculty of Psychology and the Faculty of Biology at the University of Warsaw. Co-author of Polish adaptations of ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition), ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised) and SSP-2 (Short Sensory Profile, Second Edition). Certified ADOS-2 trainer.

Head of the AutismLabUW research team. In addition to research on the autism spectrum, the team initiated the Autism Spectrum Diagnosis Club, bringing together specialists from all over Poland. As part of the Club, in cooperation with Agata Bujnik, we carry out professional development workshops focused on increasing competence in the use of the ADOS-2 in the professional practice of specialists working with people with autism.

My research interests include the diagnosis and etiopathogenesis of neurodevelopmental disorders, particularly autism spectrum. My ongoing scientific projects are devoted to: the standardization of the ASD diagnostic process in Poland; as well as the analysis of social communication using computational methods in cooperation with the Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences. I also cooperate with the Department of Medical Genetics, Medical University of Warsaw. As an expert, I support the GeneBe.net platform - the genetic data aggregator that helps scientists analyze genetic information and draw conclusions about genetic diseases, diagnosis, and therapy.

 

Ważniejsze publikacje:

Wawer, A., Chojnicka, I. (2022). Detecting autism from picture book narratives using deep neural utterance embeddings. International Journal of Language & Communication Disorders,1–14. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12731

Wawer, A., Chojnicka, I., Okruszek, L. Sarzynska-Wawer, J. (2021) Single and Cross-Disorder Detection for Autism and Schizophrenia. Cognitive Computation. https://doi.org/10.1007/s12559-021-09834-9

Chojnicka, I. (2021). Umiejętności narracyjne osób w spektrum autyzmu. W: M. Huflejt-Łukasik, A. Pluta (red.), Mechanizmy psychologiczne i społeczne warunkujące formułowanie ocen oraz podejmowanie działań (s. 161–177). Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487553.rozdzial08

Chojnicka I, Wawer A (2020). Social Language in Autism Spectrum Disorder: A Computational Analysis of Sentiment and Linguistic Abstraction. PLoS One. Mar 6;15(3):e0229985. doi: 10.1371/journal.pone.0229985.

Chojnicka, I. (2020). Rozdział: Narzędzia inżynierii lingwistycznej w badaniu komunikacji społecznej w autyzmie. W: Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby., Bargiel-Matusiewicz, K., Ledzińska, M. Warszawa: Liberi Libri.

Chojnicka I., de Ines, M., & Kwasiborska-Dudek, J. (2020). Rozdział: Zaburzenie ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne, uwarunowania genetyczne i neurobiologiczne. W: Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD). Kwasiborska-Dudek, J., Emiluta-Rozya, D. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Chojnicka I, Pisula E (2019). Adaptation and psychometric properties of the Polish version of the Short Sensory Profile 2. Medicine (Baltimore). 2019 Nov;98(44):e17689. doi: 10.1097/MD.0000000000017689.

Chojnicka I, Pisula E (2019). Cross-Cultural Validation of the Polish Version of the ADI-R, Including New Algorithms for Toddlers and Young Preschoolers. Child Psychiatry & Human Development, Epub ahead of print. doi: 10.1007/s10578-018-00865-2

Chojnicka I, Pisula E (2017). ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wydawca: Hogrefe – Testcentrum, s.r.o., ISBN 978-80- 86471-58- 7

Chojnicka I, Pisula E (2017). Adaptation and Validation of the ADOS-2, Polish Version. Frontiers in Psychology, Epub ahead of print. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01916

Pisula E, Chojnicka I, Tomalski P. (2016). Ocena efektywności wczesnych interwencji psychospołecznych podejmowanych wobec dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W: Rozetti, A., Słopień A., Pisula, E. (2016). Spektrum autyzmu - jak pozyskiwać wiarygodne informacje, formułować wskazania oraz oceniać skuteczność stosowanych oddziaływań terapeutycznych. Wydawca: KTA o/Łódź. ISBN 978-83-908515-5-6.

Rybakowski F, Chojnicka I, Dziechciarz P, Horvath A, Janas-Kozik M, Jeziorek A, Pisula E, Piwowarczyk A, Słopień A, Sykut-Cegielska J, Szajewska H, Szczałuba K, Szymańska K, Waligórska A, Wojciechowska A, Wroniszewski M, Dunajska A. (2016). The role of genetic factors and pre- and perinatal influences in the etiology of autism spectrum disorders - indications for genetic referral.  Psychiatria Polska, 50(3), 543-554.

Fudalej S, Kopera M, Wołyńczyk-Gmaj D, Fudalej M, Krajewski P, Wasilewska K, Szymański K, Chojnicka I, Podgórska A,Wojnar M, Płoski R (2015). Association between FKBP5 Functional Polymorphisms and Completed Suicide. Neuropsychobiology, 72(2):126-31.

Stawiński P, Sachidanandam R, Chojnicka I, Płoski R (2015). Bioinformatic Analyses of NGS Data. W: Demkow U, Ploski R. Clinical Applications for Next-Generation Sequencing. Academic Press, Elsevier.

Cygan, H.B., Tacikowski P., Ostaszewski P., Chojnicka I. i Nowicka A. (2014). Neural correlates of own name and own face detection in autism spectrum disorder. PLoS One, 9, e86020.

Chojnicka I, Fudalej S, Walczak A, Wasilewska K, Fudalej M, Stawiński P, Strawa K, Pawlak A, Wojnar M, Krajewski P, Płoski R. (2014) Inverse Association between Obesity Predisposing FTO Genotype and Completed Suicide.  PLoS One, 9, e108900.

Rybakowski F, Bialek A, Chojnicka I, Dziechciarz P, Horvath A, Janas-Kozik M, Jeziorek A, Pisula E, Piwowarczyk A, Slopien A, Sykut-Cegielska J, Szajewska H, Szczaluba K, Szymanska K, Urbanek K, Waligórska A, Wojciechowska A, Wroniszewski M, Dunajska A. (2014). Autism spectrum disorders - epidemiology, symptoms, comorbidity and diagnosis.  Psychiatr Pol, 48, 653-65.

Chojnicka I., Szkiełkowska A. (2013). Language and communication abnormalities in autism and Asperger Syndrome. Nowa Audiofonologia, 2, 9-13.

Chojnicka, I., Gajos, K., Strawa, K., Broda, G., Fudalej, S., Fudalej, M., Stawiński, P., Pawlak, A., Krajewski, P., Wojnar, M. i Płoski, R. (2013). Possible association between suicide committed under influence of ethanol and a variant in the AUTS2 gene. PLoS One, 8, e57199.

Chojnicka, I., Strawa, K., Fudalej, S., Fudalej, M., Pawlak, A., Kostrzewa, G., Wojnar, M., Krajewski, P. i Płoski, R. (2012). Analysis of four genes involved in the neurodevelopment shows association of rs4307059 polymorphism in the cadherin 9/10 region with completed suicide. Neuropsychobiology, 66, 134–140.

Chojnicka, I., Sobczyk–Kopcioł, A., Fudalej, M., Fudalej, S., Wojnar, M., Waśkiewicz, A., Broda, G., Strawa, K., Pawlak, A., Krajewski, P. i Płoski, R. (2012). No association between MTHFR C677T polymorphism and completed suicide. Gene, 511, 118–121.

Chojnicka I. i Płoski R. (2012) Polska wersja wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI–R (Autism Diagnostic Interview–Revised). Psychiatria Polska, 46, 249–259.

Chojnicka I. i Płoski R. (2012). Polska wersja narzędzia obserwacyjnego do diagnozowania autyzmu ADOS. Psychiatria Polska, 46, 781–789.

Chojnicka I. , Płoski R. i Dragan, W.Ł. (2010) Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Psychologia–Etologia–Genetyka, 21, 77–92.

 

 

Działalność dydaktyczna:

Kursy realizowane w minionych latach:

 

Działalność organizacyjna: