Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Bargiel-Matusiewicz Kamilla

Kamilla Bargiel-Matusiewicz zdjęcie

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Neuropsychologii
E-mail: kmatusiewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 769
Pokój: 211
Działalność naukowa:

Zainteresowania naukowe

promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień;

stres i radzenie sobie ze stresem, interwencje psychologiczne skierowane do osób doświadczających stresu;

rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, negocjacje, mediacje w sprawach rodzinnych i w sprawach karnych;

aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Podstawowe publikacje

Tytuł artykułu: Wsparcie społeczne a poziom lęku u osób chorych na AIDS. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Wiadomości Lekarskie 2001: 54(7-8) s. 462-471.

Tytuł artykułu: Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną. Autorzy: Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzcieniecka-Green. Źródło: Psychoonkologia 2003: 7(4) s. 121-126.

Tytuł artykułu: Znaczenie nauczania psychologii dla relacji lekarz-pacjent. Autorzy: Anna Trzcieniecka-Green, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak. Źródło: Sztuka Leczenia 2003: 9(3-4) s. 109-113.

Tytuł artykułu: Ocena efektów programu profilaktyki zaburzeń odżywiania. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Monika Bąk-Sosnowska, Anna Trzcieniecka-Green. Źródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Medicina 2004: 59 Suppl.14 s. 95-99.

Tytuł artykułu: Ocena poznawcza a efektywność funkcjonowania w sytuacji egzaminu. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzcieniecka-Green, Agata Krupa, Krzysztof Kielan. Źródło: Sztuka Leczenia 2004: 10(2) s. 39-44.

Tytuł rozdziału: History and psycho-social aspects of a program of active rehabilitation in Poland. Autorzy: Joanna Soworka-Wojniak, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. W: Health care: coping with disability. Red.: R. PLINTA, L. NIEBRÓJ, M. KOSIŃSKA. Seria: Ekrasia Vol.9; 2005, s. 119-126.

Tytuł artykułu: Złożony proces diagnostyczno-terapeutyczny: zaburzenia schizotypowe czy nerwicowe? Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Krzysztof Kielan. Źródło: Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005: 14 supl.1(20), s. 63-65.

Tytuł artykułu: Psychological influence on the psychical state of hemodialysis patients. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Journal of Physiology and Pharmacology 2006: 57 Suppl.4, Ed.: M. POKORSKI, s. 33-38.

Tytuł artykułu: Psychological problems of HIV positive persons. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Zdrowie Publiczne 2006: 116(2) s. 259-262.

Tytuł rozdziału: Aktywność zawodowa w kontekście przewlekłej choroby somatycznej. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: W: Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Red.: A. BRZEZIŃSKA, Z. WOŹNIAK, K. MAJ. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS 2006, s. 256-267.

Tytuł rozdziału: Wybrane teorie osobowości. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: W: Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Red.: A. Trzcieniecka-Green. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS 2006, s. 63-88.

Tytuł książki: Negocjacje i Mediacje. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 wydanie I, 2010 wydanie II zmienione, 2014 wydanie III zmienione. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz.

Tytuł artykułu: Psychospołeczne aspekty zatrudnienia osób przewlekle chorych somatycznie. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, D. Sabat. Źródło: Studium Vilnense 2007: 4, s. 32-36.

Tytuł artykułu: Ethics in studies on children and environmental health. Autorzy: D. F. Merlo, L. E. Knudsen, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, L. Niebrój, K. H. Vahakangas. Źródło: Journal of Medical Ethics 2007: 33(7), s. 408-413.

Tytuł artykułu: Quality of life of patients after laryngectomy. Autorzy: A. Trzcieniecka-Green, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, J. Borczyk. Źródło: Journal of Physiology and Pharmacology 2007: 58 Suppl.5, s. 699-704.

Tytuł artykułu: Contemporary picture of women's unemployment. Personality conditioning of unemployment and its consequences for psychic health. Autorzy: A. Wilczyńska-Kwiatek, Kamilla Bargiel-Matusiewicz Źródło: Archives of Psychiatry and Psychotherapy 2008: 10(4), s. 63-68.

Tytuł artykułu: Doradztwo zawodowe jako odpowiedź na psychologiczne problemy osób bezrobotnych. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, A. Wilczyńska-Kwiatek, Źródło: Sztuka Leczenia 2008: 15(1-2), s. 41-48.

Tytuł artykułu: Correction techniques preferred by students during the process of learning foreign language. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, A. Bargiel-Firlit, Źródło: Psychology of Language and Communication 2009: 13(1), s. 39-52.

Tytuł rozdziału: Młodzież w obliczu zagrożeń społecznych. Autorzy: A. Wilczyńska-Kwiatek, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Przestępczość Nieletnich. Red.: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 21-33.

Tytuł rozdziału: Wpływ interwencji psychologicznej na stan emocjonalny oraz zachowania zdrowotne pacjentów dializowanych. Autor: Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Dobrostan i Powodzenie w Chorobie i Niepełnosprawności. Red.: M. Jarosz, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 9-23.

Tytuł artykułu: Dispositional optimism and coping with pain. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, A. Krzyszkowska. Źródło: European Journal of Medical Research 2009: 14, Suppl. 4, s. 271-274.

Tytuł artykułu: Youth health promotion. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, A. Wilczyńska-Kwiatek. Źródło: International Journal on Disability and Human Development 2009: 8(2), s. 187-190.

Tytuł artykułu: Quality of life and activity of children suffering from bronchial asthma. Autorzy: A. Trzcieniecka-Green, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, A. Wilczyńska-Kwiatek. Źródło: European Journal of Medical Research 2009: 14, Suppl. 4, s. 147-150.

Tytuł rozdziału: Psychological problems in patients with Parkinson’s disease. Autorzy: A. Wons, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Wellness and Success. Red.: K. Turowski, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2009, s. 311-328.

Tytuł artykułu: Factors protecting against risk behavior concerning psychoactive substance used by adolescents. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Szymon Grzelak, Małgorzata Węglińska. Źródło: International Journal of Adolescent Medicine and Health; 2010, 22(4), s. 503-510.

Tytuł artykułu: Heart rate and blood pressure in the context of nutritional and psychological analysis: a case study. Autorzy: A. Wilczyńska, F. De Meester, B. Singh Ram, K. Bargiel-Matusiewicz. Źródło: European Journal of Medical Research 2010: 15(4), Suppl. 2, s. 217-223.

Tytuł rozdziału: The influence of psychological intervention on well-being in patients with multiple sclerosis. Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Societal factors shaping wellness in disability. Red. W. Kurlej, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2011, s. 11-23.

Tytuł rozdziału: Psychological well-being of men with hypospadias – a case study. E. Matuszkiewicz, L. Wojciechowska, K. Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Wellness in good health and sickness. Red. K. Turowski, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2011, s. 197-209.

Tytuł artykułu: The influence of psychological intervention on cognitive appraisal and level of anxiety in dialysis patients: a pilot study. K. Bargiel-Matusiewicz, A. Trzcieniecka-Green, A. Kozłowska. The Open Nutraceuticals Journal 2011: 4, s. 61-64.

Praca pod redakcją: Ewa Pisula, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Katarzyna Walewska Red. Oblicza Rehabilitacji. Warszawa: MediPage 2011, s. 365.

Tytuł rozdziału: Poddawanie się zabiegom i operacjom plastycznym w celu uzyskania poczucia szczęścia – analiza psychologiczna. Autorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Natalia Maliszewska. W: Prophylaxis, Therapy & Rehabilitation: The Role of the Human Factor, red. L. Niebrój, M. Kosińska. Seria: Eukrasia Vol. 13; 2011; s. 7-15.

Tytuł artykułu: Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem studentów medycyny. Autorzy: A. Wons, K. Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Wiadomości Lekarskie 2011: 64(3), s. 181-187.

Tytuł artykułu: Spodziectwo w ujęciu psychologicznym. Aspekty psychospołeczne i psychoseksualne. Autorzy: E. Matuszkiewicz, K. Bargiel-Matusiewicz. Źródło: Wiadomości Lekarskie 2012: 65(1), s. 48-54.

Tytuł artykułu: Toward the clarification of ideas: Medical futility, persistent/obstinate therapy and extra/ordinary means. Autorzy: Niebrój, L., Bargiel-Matusiewicz, K., & Wilczyńska, A. Źródło: Advances in Experimental Medicine and Biology 2013, 755, s. 349-356.

Tytuł artykułu: Psychological background of pro-health behavior. Autorzy: Wilczyńska, A., Bargiel-Matusiewicz, K., Troc, M., & Niebrój, L. Źródło: Advances in Experimental Medicine and Biology 2013, 755, s.325-333.

Tytuł artykułu: The relationship between neuroticism, coping styles and emotions in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: A moderated mediation analysis. Autorzy: K. Bargiel-Matusiewicz, A. Kroemeke, K. Polańska. Źródło: Polish Psychological Bulletin 2013, 44(1), s. 1-8.

Tytuł artykułu: Poczucie własnej skuteczności i nadzieja podstawowa a percepcja sytuacji poszukiwania pracy za pośrednictwem metody zatrudnienia wspomaganego w grupie osób z niepełnosprawnością słuchową. Autorzy: Bargiel-Matusiewicz. K., Matuszkiewicz, E. (2014). Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 23, s. 61-73

Praca pod redakcją: P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula red. (2015). Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 200.

Praca pod redakcją: K. Bargiel-Matusiewicz, P. Tomaszewski, E. Pisula red. (2015). Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 167.

Tytuł rozdziału: Children with asthma: What about the quality of life of their parents. Autorzy: Trzcieniecka-Green A., Bargiel-Matusiewicz K., Wilczyńska A., Omar H. (2015). W: Merrick Joav. (red.): Child and Adolescent Health Issues. Seria: Pediatrics, Child and Adolescent Health. New York: Nova Science Publishers, Inc., Rozdz. 11, s. 113 – 119.

Tytuł rozdziału: Zdrowie a wzrost potraumatyczny i duchowość. Autorzy: Gołębiowska, B., Bargiel-Matusiewicz K. (2015).  W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. s. 141 – 157.

Tytuł rozdziału: Wsparcie społeczne oraz akceptacja i radzenie sobie z chorobą wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Autorzy: Frankowska, E., Bargiel-Matusiewicz K. (2015). W: red. Bargiel-Matusiewicz K., Tomaszewski P., Pisula E. Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdz. 4, s. 91 – 112.

Tytuł artykułu: Factors facilitating constructive coping with stress. Autorzy: Bargiel-Matusiewicz. K., Omar, H. (2015). International Journal of Child and Adolescent Health; 8(1), s. 41-47.

Tytuł artykułu: Personality traits and coping styles in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Autorzy: Bargiel-Matusiewicz, K, Kroemeke, A. (2015). Archives of Medical Science, 11(6), 1244-1249

Praca pod redakcją: H. Wrona-Polańska, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula red. (2016). Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.  s. 224.

Tytuł artykułu: The role of stress in assessing life satisfaction and self-efficacy among prison officers. Autorzy: Bargiel-Matusiewicz, K., Stelmachowska, P., Omar, H.A. (2016). Dynamics of Human Health; 3(4), 9-13

Tytuł artykułu: Wybór antykoncepcji hormonalnej w kontekście psychologicznym i społecznym. Autorzy: Grzybek, A., Bargiel-Matusiewicz, K., (2017). Wiadomości Lekarskie, 70(1), 16-20.

Tytuł artykułu: Mixed psychological changes following mastectomy: unique predictors and heterogeneity of post-traumatic growth and post-traumatic depreciation. Autorzy: Kroemeke, A., Bargiel-Matusiewicz, K., Kalamarz, M. (2017). Frontiers in Psychology, 8: 1245.

Projekty badawcze

Udział w realizacji Projektu KBN HO1F 014 14 pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Heszen –Niejodek: Styl radzenia sobie ze stresem, rodzaj sytuacji stresowej a przebieg i efektywność radzenia sobie, w latach 1998-2001.

Udział w realizacji projektu badawczego w ramach grantu MNiI na Badania Statutowe: Poznawczo-behawioralne interwencje w chorobach psychosomatycznych, w latach 2002-2005.

Realizacja projektu badawczego w ramach grantu MNiI na Badania Własne: Ocena poznawcza sytuacji a skuteczność radzenia sobie z chorobą nowotworową, w latach 2004-2005.

Członek rady programowej projektu badawczego na lata 2005-2008 nr WUE/0041/IV/05: Psychospołeczne Uwarunkowania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany był przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie przy współpracy Instytutu Psychologii PAN, pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Brzezińskiej.

Realizacja projektu badań własnych: Wpływ interwencji psychologicznej na stan emocjonalny oraz ocenę poznawczą sytuacji choroby w grupie pacjentów leczonych dializami; (BW: 180632/08).

Realizacja projektu badań własnych na lata 2008-2011 pt. Proces radzenia sobie z chronicznym stresem związanym z chorobą somatyczną. Możliwość zastosowania interwencji psychologicznej,(Grant MNiSW: N N106 069935).

Realizacja projektu badań statutowych: Wpływ przewlekłej choroby na codzienną aktywność oraz radzenie sobie ze stresem szkolnym u dzieci chorych na astmę oskrzelową; (BST: 154541/2010).

Realizacja projektu badań statutowych: Związek Syndromu Mayer – Rokitansky – Küster – Hauser z neurotyzmem, samooceną, stanem emocjonalnym oraz stylem radzenia sobie ze stresem; (BST: 16150039/2011).

Realizacja projektu badań statutowych: Konstrukcja kwestionariusza jakości komunikacji lekarz-pacjent oraz opracowanie treningu komunikacji; (BST: 164645/2012).

Udział w międzynarodowym projekcie naukowym w ramach programu Leonardo da Vinci – projekty partnerskie, 2013-1-NO1-LEO04-062518. Tytuł programu: Improving Supported Employment. The Next Steps.

Realizacja projektu badań statutowych: Optymizm i wsparcie społeczne a akceptacja i radzenie sobie z chorobą wśród osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów; (BST: 167828/2013).

Aktywność międzynarodowa

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.:

Kraków, 16-17 Czerwiec 2005, European meeting on ethical aspects of studies involving children: Ethics of genetic research: children, families and society. Organizator: European Network on Children’s Susceptibility and Exposure to Environmental Genotoxicants. Tytuł wystąpienia: The significance of abstract thinking for independent decision making. Autor: Bargiel-Matusiewicz K.

Wilno [Litwa], 28-30 Czerwiec 2006, X International Conference “The Science and Quality of Life”. Autorzy i tytuł wystąpienia: Bargiel-Matusiewicz K., Sabat D. Psychosocial aspects of employing persons with chronic somatic illnesses.

Columbus [USA], 26-27 Kwiecień 2007, konferencja naukowa pt. Beyond Little Vera: Women’s Bodies, Women’s Welfare in Russian and Central/Eastern Europe, The Ohio State University. Referat pt. Women’s unemployment in Poland and its concequences for psychic health.

Bath [Wielka Brytania], 9-12 Wrzesień 2008, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Trzcieniecka-Green, tytuł plakatu: The psychological intervention for hemodialysis patients”, International Scientific Conference “Behaviour, Health & Healthcare, From Physiology to Policy.” Organizatorzy: The British Psychological Society & European Health Psychology Society.

Lexington [USA], 24-26 Wrzesień 2008, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Wilczyńska-Kwiatek, tytuł wystąpienia: Youth health promotion, IV International Conference on Holistic Health and Medicine, University of Kentucky.

Leipzig [Niemcy], 12-14 Czerwiec 2009, A. Trzcieniecka-Green, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Wilczyńska-Kwiatek, tytuł wystąpienia: Quality of life and activity of children suffering from bronchial asthma. International Conference “Advances in Pneumology”, Organizatorzy: Kliniken St. Antonius in Leipzig, Deutsche Gesellschaft fur Pneumologie und Beatmungsmedizin oraz Polska Akademia Nauk.

Melbourne [Australia], 11-16 Lipiec 2010, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Sobota, A. Wilczyńska, tytuł wystąpienia: Dialysis patients’ self-esteem and social anxiety. 27th International Congress of Applied Psychology, Organizatorzy: International Association of Applied Psychology, Australian Psychological Society.

Cluj-Napoca [Rumunia], 1-4 Wrzesień 2010, K. Bargiel-Matusiewicz, M. Mazurkiewicz, A. Wilczyńska, tytuł plakatu: The level of mindfulness and strategies of coping with stress. 24th European Health Psychology Conference, “Health in Context.” Organizatorzy: The Romanian Association of Health Psychology & European Health Psychology Society.

Bonn [Niemcy], 17-19 Czerwiec 2011, A. Wilczyńska, F. De Meester, K. Bargiel-Matusiewicz, M. Troć, L. Niebój, tytuł wystąpienia: Psychological background of pro-healthy behavior. International Conference “Advances in Pneumology”, Organizatorzy: Helios Klinikum Wuppertal Lungenzentrum, Polska Akademia Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Hersonissos [Grecja], 20-24 Wrzesień 2011, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Wons, tytuł plakatu: Subjective perception of symptoms by patients with Parkinson’s disease. 25th European Health Psychology Conference, “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives.” Organizatorzy: The Hellenic Psychological Society & European Health Psychology Society,

Praga [Czechy], 21-25 Sierpień 2012, A. Kroemeke, K. Bargiel-Matusiewicz, K. Polańska, tytuł posteru: Neuroticism, coping styles and emotion in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: a moderated mediation analysis. 26th European Health Psychology Conference, “Resilience and Health.” Organizator: European Health Psychology Society.

Bordeaux [Francja], 16-20 Lipiec 2013, K. Bargiel-Matusiewicz, A. Kroemeke, tytuł posteru: Neuroticism and coping styles in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. 27th Conference of the European Health Psychology, “Well-being, Quality of Life & Caregiving.” Organizator: European Health Psychology Society.

Innzbruck [Austria], 26-30 Sierpień 2014, K. Bargiel-Matusiewicz, tytuł posteru: The influence of eudaimonic intervention on the cognitive appraisal of illness in dialysis patients. 28th Conference of the European Health Psychology, “Beyond prevention and intervention: increasing well-being.” Organizator: European Health Psychology Society.

Belfast [Irlandia], 14-16 Czerwiec 2017, R. Dziurla, K. Bargiel-Matusiewicz, tytuł wystąpienia:  Cognitive measures of stress, self-beliefs and wellbeing in disabled clients of Supported Employment services in Poland. 1st World Conference on Supported Employment, “Employment For All – a Global Perspective” Organizatorzy: European Union for Supported Employment, Northern Ireland Union of Supported Employment, World Association of Supported Employment.

Padova [Włochy], 28 Sierpień -2 Wrzesień 2017, K. Bargiel-Matusiewicz, R. Dziurla, tytuł posteru:  The effects of  the Anti-smoking Educational Program entitled Run For Health. 31st   Conference of the European Health Psychology, “Innovative Ideas in Health Psychology” Organizatorzy: European Health Psychology Society, University of Padua,

Współpraca międzynarodowa

Członek European Society for Traumatic Stress Studies.

Udział w pracach nad międzynarodowym projektem badawczym: Ethics of genetic research: children, families and society w ramach European Network on Children’s Susceptibility and Exposure to Environmental Genotoxicants. Projekt realizowany był w latach 2002-2005.

W latach 2007-2008 współpraca z Association for Women in Slavic Studies w Ohio State University (jako członek stowarzyszenia). W kwietniu 2007 roku na zaproszenie przewodniczącej stowarzyszenia prof. Angeli Brintlinger udział w konferencji naukowej pt. Women’s Bodies, Women’s Welfare in Russian and Central/Eastern Europe”, która odbyła się w Ohio State University.

Od 2011 roku współpraca z Welsh Centre for Learning Disabilities w Cardiff University. Współpraca z doktorem Stephenem Beyerem ze School of Medicine, Welsh Centre for Learning Disabilities, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia w zakresie psychologii zdrowia i psychologii rehabilitacyjnej.

Udział w międzynarodowym projekcie naukowym  na lata 2013-2015 w ramach programu Leonardo da Vinci – projekty partnerskie, numer programu 2013-1-NO1-LEO04-06251 8, tytuł programu „Improving Supported Employment – The Next Steps". W ramach projektu współpraca m.in. z: University of Lappland, Finland; Ulster University, Northen Irland; Arbeidsforskningsinstituttet AS, Norway; Universidad de Salamanca, Spain.

Nagrody

W roku akademickim 2004/2005 Zespołowa Nagroda Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w zakresie działalności dydaktycznej za współautorstwo podręcznika pt. ”Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej.”

W roku akademickim 2004/2005 wyróżnienie przyznane przez Komitet Naukowy X-tej Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu: Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych, Zakopane. Wyróżniono poster pt. Profil osobowości osób z zaburzeniami depresyjnymi określony na podstawie badania kwestionariuszem MMPI. Autorzy: R. Kowalczyk, K. Bargiel-Matusiewicz, G. Hofman, I. Krupka-Matuszczyk.

W roku akademickim 2005/2006 Zespołowa Nagroda Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie i redakcję podręcznika pt. ”Psychologia” adresowanego do studentów kierunków medycznych.

W roku akademickim 2007/2008 nagroda przyznana przez Komitet Naukowy Konferencji Naukowej „Integracja i eklektyzm w psychoterapii”, Organizatorzy: Katedra Psychoterapii i Psychopatologii Wydziału Psychologii UW oraz Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS, Warszawa. Nagrodzono poster pt. Symptomy poczucia utraty bezpieczeństwa w rysunkach dzieci z rodzin rozbitych lub pozostających w konflikcie, autorzy: K. Bargiel-Matusiewicz, A. Wons.

W roku akademickim 2010/2011 Zespołowa Nagroda II stopnia przyznana przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej.

W roku akademickim 2011/2012 Nagroda Zespołowa przyznana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za redakcję i współautorstwo książki „Oblicza Rehabilitacji”.

W roku akademickim 2012/2013 Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego za dorobek publikacyjny.

W roku akademickim 2014/2015 Nagroda Indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową związaną z publikacją monografii „Przewlekły stres związany z dializoterapią. Zastosowanie interwencji psychologicznych”.

Działalność dydaktyczna:

Nauczane przedmioty

podstawy psychologii zdrowia, zasady mediacji, psychologia miłości,

seminarium magisterskie, seminarium roczne (praca empiryczna)

Opieka nad pracami magisterskimi

Rok akademicki 2017/2018 Zapraszam na seminarium magisterskie: Znaczenie interwencji psychologicznej w stymulowaniu pozytywnie zabarwionych reakcji emocjonalnych w warunkach przewlekłego stresu.

Mechanizmy powstawania pozytywnych emocji w warunkach stresu będą analizowane w kontekście przewlekłej choroby somatycznej. Choroba somatyczna może stanowić przyczynę zakłóceń w obrębie różnych sfer życia, poczynając od sfery doznań fizycznych, pojawiających się dolegliwości, poprzez płaszczyznę głównej aktywności życiowej, na sferze wartości, do jakich dąży jednostka skończywszy. We współczesnych badaniach poświęconych radzeniu sobie ze stresem coraz większą wagę przypisuje się znaczeniu pozytywnie zabarwionych reakcji emocjonalnych (Folkman, Moskowitz, 2000; Folkman, 2006; Fredrickson, 2007). Dlatego interesującą kwestią jest poszukiwanie czynników umożliwiających pozytywne przewartościowanie i doświadczanie pozytywnych emocji.

Działalność organizacyjna:

Pełnione ważne funkcje

Sekretarz Komisji ds. Wydawnictw

Członek Komisji Budżetowej

Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Kierownik Pracowni Psychologii Zdrowia

Funkcje w ciałach wydawniczych

Recenzowanie artykułów naukowych m.in. dla:

Journal of Vocational Rehabilitation; International Journal of Artificial Organs; Journal for The Scientific Study of Religion; Annals of Neuroscience and Psychology; Journal of Integrative Psychology and Therapeutics; Peadiatrics and Health; Studia Psychologiczne; Psychologia Jakości Życia, Psychologia-Etologia-Genetyka; Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo.

Członek Editorial Board czasopism naukowych:

Annals of Neuroscience and Psychology

Journal of Integrative Psychology and Therapeutics

Projekty aplikacyjne: 

Jestem współautorką Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. Bieg po Zdrowie (Bargiel-Matusiewicz K., Dziurla R. Bieg po Zdrowie. Warszawa: Główny Inspektorat Sanitarny, 2016).

Program został opracowany we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. I edycja programu realizowana była w roku szkolnym 2016/2017 w około 20% szkół podstawowych w Polsce. Program skierowany jest do dzieci w IV klasach szkół podstawowych.

Główne cele programu: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwięk­szanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności.

Realizacja Programu została objęta patronatem honorowym przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Zdrowia

Rzecznika Praw Dziecka

Więcej informacji o programie na tej stronie.