Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Psychologia – studia magisterskie stacjonarne w języku polskim

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil studiów: ogólnoakademicki
Czas trwania: 5 lat
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski

Studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) – limit 160 osób

 

 

Zasady obliczania wyniku rekrutacyjnego

Rekrutacja przebiega w oparciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

TRZECH przedmiotów obowiązkowych (poziom podstawowy lub rozszerzony)

 • język polski – waga 25%
 • język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) – waga 25%
 • matematyka – waga 25%

JEDNEGO przedmiotu wybranego z listy (poziom rozszerzony jest obowiązkowy w rekrutacji na studia stacjonarne) – waga 25%:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka/fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy),
 • język łaciński i kultura antyczna/ łacina,
 • język grecki i kultura antyczna/ greka klasyczna,
 • język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki),
 • język mniejszości etnicznej – łemkowski,
 • język regionalny – kaszubski,
 • antropologia*,
 • ekonomia*,
 • polityka*,
 • psychologia*,
 • socjologia*,
 • technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)*,
 • zarządzanie*,
 • nauka o zdrowiu i sporcie*.

 * w ramach matury IB, EB lub zagranicznej

W przypadku Kandydatów maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz maturą zagraniczną oceny z odpowiednich przedmiotów przeliczane są na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**.

Kandydaci na studia posiadający tzw. starą maturę przyjmowani są na podstawie oceny z przedmiotów wymaganych od „nowych” maturzystów (język polski, matematyka, język obcy, przedmiot wybrany) przeliczonych na punkty procentowe wg zasad uchwalonych przez Senat UW**

Laureaci i finaliści olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów w zakresie przedmiotu, którego olimpiada dotyczy lub z przedmiotu wybranego**.

** Akty prawne dotyczące rekrutacji 2023/24 można znaleźć na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawne-2023-2024/

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024  zamieszczone są na stronie Biura ds. Rekrutacji UW: www.rekrutacja.uw.edu.pl i w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: www.irk.uw.edu.pl

Doceniamy osoby zdające przedmioty na poziomie rozszerzonym przez przypisanie ich wynikom większej wagi:

 • poziom rozszerzony (waga 1,0)
 • poziom podstawowy (waga 0,6)

Przekłada się to na maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania przez Kandydata, która uzależniona jest od tego, czy zdawał on przedmioty na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym:

 • 4 egzaminy na poziomie rozszerzonym = maks. 100 pkt.
 • 3 egzaminy na poziomie podstawowym + 4 na poziomie rozszerzonym = maks. 70 pkt.

Przykładowy sposób przeliczania punktów (studia stacjonarne):
Wynik ogólny = (j. polski rozszerzony x 1 x 0,25) + (j. obcy nowożytny rozszerzony x 1 x 0,25) + (matematyka podstawowa x 0,6 x 0,25) + (czwarty przedmiot rozszerzony x 1 x 0,25)

 

Terminy rekrutacji na rok 2023/2024

IRK: Internetowa Rekrutacja Kandydatów – psychologia stacjonarna

Uwaga! Przy zapisach na kierunek proszę zwracać uwagę na zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi przy pytaniu o wybrany język studiów i rodzaj zdawanej matury

Zobacz zasady rekrutacji na rok 2023/24 w tekście Uchwały Senatu UW. 

 

Termin zapisów w systemie IRK: od 6 czerwca godz. 00:00 do 7 lipca 2023 do godz. 23:59;

Termin ogłoszenia wyników: 20 lipca 2023

Termin składania dokumentów (kolejne tury):

 • I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

Na studiach stacjonarnych (dziennych) przy sporządzaniu rankingu rekrutacyjnego brani są pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23  ostatnia osoba przyjęta na psychologię stacjonarną w języku polskim miała 77,70 punktów rekrutacyjnych, w roku 2021/22 – 77,25, w roku 2020/21 – 77,20.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

(nie dotyczy kandydatów z maturą polską)

Od kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 – lista uznawanych dokumentów znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Kandydaci z maturą zagraniczną, maturą IB oraz EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu znajomości języka polskiego, który ma charakter testu z lektury psychologicznej w języku polskim.

Lektura do egzaminu z języka polskiego [do pobrania]: 

Czyżkowska, A. (2018). Krótka książka o miłości. Warszawa: Liberi Libri.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100. Do dopuszczenia do dalszej kwalifikacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 40% punktów z testu. Punkty z egzaminu nie wliczają się do końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2023 r  o godz. 12.30 w auli budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7