Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dobra passa grantowa wciąż trwa

Kategoria: Aktualności Wydziału

7 czerwca dwie badaczki pracujące na Wydziale Psychologii otrzymały z Narodowego Centrum Nauki finansowanie projektów w ramach konkursu OPUS 25. Początkowo (w listopadzie 2023) oba projekty znalazły się na liście rezerwowej. Dzięki niespodziewanemu zwiększeniu funduszy NCN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarówno prof. Małgorzata Sobol, jak i dr Paulina Górska będą mogły wkrótce rozpocząć badania!

Jak czytamy na stronie NCN, „OPUS to konkurs dla naukowczyń i naukowców pracujących w obszarze badań podstawowych, w którym mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych”. Badania podstawowe to prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane w celu zdobycia wiedzy o fundamentach zjawisk i obserwowalnych faktów. Ponieważ nie mają bezpośredniego i natychmiastowego nastawienia na zastosowanie komercyjne, rzadko mogą liczyć na prywatnych inwestorów. Wsparcie instytucji publicznych, takich jak NCN, jest szczególnie ważne w finansowaniu badań podstawowych.

Prof. Małgorzata Sobol pokieruje projektem badawczym Czy czas leczy ból? Wpływ perspektywy czasowej na częstotliwość i nasilenie migreny (2023/49/B/HS6/03227). Migrena, charakteryzująca się silnym bólem głowy oraz objawami aury jest trzecim najczęściej występującym schorzeniem na świecie. Projekt zakłada badanie wpływu zrównoważonej perspektywy czasowej (tj. umiejętności skupienia się na pozytywnych aspektach przeszłości, teraźniejszości i przyszłości) na częstość i nasilenie migreny. Użycie specjalnej mobilnej aplikacji, która ma za zadanie ćwiczyć zrównoważenie perspektywy czasowej, może pomóc w łagodzeniu migreny poprzez zmniejszenie stresu. Wyniki badań poszerzą wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach migreny i dostarczą wiarygodnych danych o wpływie perspektywy czasowej na to schorzenie. Szczegółowe informacje tutaj.

Dr Paulina Górska poprowadzi badania w projekcie Polaryzacja polityczna – perspektywa mikro, mezo i makro (2023/49/B/HS6/02460). Projekt dotyczy badania polaryzacji politycznej, jej przyczyn oraz konsekwencji. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego modelu wyjaśniającego, jak różne czynniki na poziomie indywidualnym, społecznym i krajowym wpływają na to zjawisko. Zespół zajmie się trzema głównymi rodzajami polaryzacji: ideologiczną, elitarną i afektywną, oraz ich konsekwencjami, takimi jak zmęczenie konfliktem politycznym i wrogość wobec osób niegłosujących. Badanie zostanie przeprowadzone w co najmniej 30 krajach demokratycznych. Badacze zajmą się również metodami depolaryzacji, takimi jak kontakt z oponentami politycznymi i zwiększanie świadomości pozytywnych postaw grup przeciwnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dłuższym opisie projektu.

Obu naukowczyniom gratulujemy w imieniu społeczności Wydziału! Jesteśmy niezwykle dumni, że nasz Wydział przyciąga najwybitniejszych badaczy i badaczki w dyscyplinie.