Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kolejne granty NCN dla badaczy i badaczek z Wydziału Psychologii

Kategoria: Aktualności Wydziału

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS i SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału zdobyli aż cztery granty!

Granty w konkursie OPUS są skierowane do szerokiego naukowców: projekty mogą składać wszyscy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. Wnioski mogą obejmować krajowe projekty badawcze, jak również projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły międzynarodowych urządzeń badawczych. Finansowanie w ramach tego projektu zdobyli:

  • prof. Marcin Rzeszutek, który pokieruje projektem badawczym Diadyczna wymiana wsparcia, dobrostan afektywny i stygmat HIV/AIDS: Codzienne badanie dzienniczkowe par romantycznych współtworzonych przez osoby żyjące z HIV (2023/51/B/HS6/00332). Projekt dotyczy badania codziennego wsparcia społecznego, emocji i doświadczeń związanych ze stygmatyzacją HIV/AIDS wśród par, w których przynajmniej jeden partner jest zakażony HIV. Mimo że od lat leczenie HIV pozwala osobom zakażonym żyć długo i zdrowo, nadal doświadczają one niższego poziomu dobrostanu z powodu stygmatyzacji. Wsparcie społeczne od partnera może być kluczowe dla poprawy samopoczucia i radzenia sobie z tą stygmatyzacją. Badacze codziennie przez trzy tygodnie będą sprawdzać, jak to wsparcie wpływa na emocje i doświadczenia osób z HIV oraz ich partnerów. Projekt ma pomóc lepiej zrozumieć, jak ważne jest wsparcie w chorobach przewlekłych. W ramach społecznej odpowiedzialności nauki częścią projektu jest współpraca z organizacją pozarządową „Pozytywni w Tęczy”, pomagającą osobom żyjącym z HIV. Dłuższy opis projektu znajduje się tutaj.
  • prof. Marcin Zajenkowski, który obejmie kierownictwo projektu Jak działa narcystyczny umysł? Zrozumieć tendencyjności poznawcze w narcyzmie (2023/51/B/HS6/00688). Badacze uczestniczący w projekcie zajmą się związkami pomiędzy narcyzmem a funkcjonowaniem poznawczym. Istnieją dwa typy narcyzmu: narcyzm wielkościowy, który wiąże się z pewnością siebie i wysoką samooceną, oraz wrażliwy, charakteryzujący się lękiem i niską samooceną. Celem projektu jest zrozumienie, jak osoby narcystyczne postrzegają siebie i jak radzą sobie z informacjami o sobie, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Więcej szczegółów znajduje się w tym streszczeniu.

Konkurs SONATA to sposób wsparcia początkujących badaczek i badaczy w prowadzeniu innowacyjnych badań. Mogą brać w nim udział osoby ze stopniem doktora, które uzyskały ten stopień od 2 do 7 lat przed złożeniem wniosku. W ramach tego projektu finansowanie zdobyły dwie badaczki z naszego Wydziału:

  • dr Magdalena Łuniewska-Etenkowska pokieruje projektem Zjawisko wychowywania dzieci w języku nieojczystym: charakterystyka ilościowa i jakościowa oraz konsekwencje rozwojowe (2023/51/D/HS6/02480). Pionerski w skali świata projekt dotyczy dwujęzyczności zamierzonej (sytuacji, w której rodzice mówią do swoich dzieci w innym języku niż ich ojczysty, aby wspierać ich umiejętności językowe i zwiększyć ich szanse na sukces w edukacji i na rynku pracy). W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania mające na celu zrozumienie, jak często rodzice decydują się na dwujęzyczność zamierzoną, jakie są tła socjoekonomiczne, psychologiczne i językowe rodzin dwujęzycznych oraz jak dwujęzyczność wpływa na rozwój językowy i poznawczy dzieci. Szczegóły znajdują się pod linkiem.
  • dr Paulina Górska obejmie kierownictwo projektu Liczy się czas – temporalny aspekt kontaktu międzygrupowego (2023/51/D/HS6/02437). Zespół zbada wpływ czasu na zmianę postaw danej osoby wobec innych grup społecznych. Projekt ma na celu zrozumienie, jak szybko i jak trwale kontakt międzygrupowy może poprawić relacje między ludźmi z różnych środowisk. W obliczu globalnych migracji i rosnącej różnorodności społecznej ważne jest zrozumienie, jak kontakt międzygrupowy może pomóc w tworzeniu pokoju i równowagi w społeczeństwie. Szczegóły na temat badań znajdują się tutaj.

Gratulujemy naukowcom i naukowczyniom! Z dumą czekamy na wyniki wszystkich badań.