Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

What Makes a Dog Special? – prof. Clive Wynne na Wtorku Naukowym!

Kategoria: Aktualności Wydziału, Konferencje i spotkania naukowe

English version HERE

21 maja o godzinie 15:15 w Auli naszego Wydziału rozpocznie się wyjątkowy Wtorek Naukowy!

Naszym gościem będzie prof. Clive Wynne – profesor psychologii, dyrektor Canine Science Collaboratory na Wydziale Psychologii Arizona State University w Tempe, dyrektor badań w Wolf Park.

Pan profesor wygłosi wykład What Makes a Dog Special? Current Status of the Debate over Unique Cognitive Adaptations in Dogs to Human Environments.

Od tysięcy lat ludzie wiedzą, że psy mają w sobie coś naprawdę niezwykłego, a mimo to naukowcy wciąż mają trudności z określeniem istoty naszej relacji z nimi. Pod koniec ubiegłego wieku w literaturze naukowej zaczęły pojawiać się twierdzenia, że psy posiadają formy poznania społecznego podobne do ludzkich, niespotykane u żadnego innego gatunku niebędącego człowiekiem.

Profesor Clive Wynne krytycznie spojrzy na te doniesienia, przez co pokaże, że w zachowaniu psów nie ma nic, co mogłoby zaskoczyć Pawłowa lub Skinnera. Psy posiadają jednak niezwykłą i być może wyjątkową zdolność tworzenia silnych, międzygatunkowych więzi emocjonalnych. To właśnie ta zdolność emocjonalna, a nie jakakolwiek wyjątkowa forma inteligencji, zapewniła im tak duży sukces we współczesnym świecie.

Wykład trwać będzie około 1,5 godziny. Język wykładu: angielski.

Przed spotkaniem polecamy lekturę dostępnych w Bibliotekach UW książek prof. Wynne’a:

A po spotkaniu odbędzie się nieformalna dyskusja przy lunchu w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

 

Wersja polska TUTAJ

On May 21st at 15:15, in the Auditorium (aula) of our Faculty, a special Science Tuesday will take place!

Our guest will be Prof. Clive Wynne – Professor of Psychology, Director of the Canine Science Collaboratory at the Department of Psychology at Arizona State University in Tempe, and Research Director at Wolf Park. Professor Wynne will deliver a lecture titled ‘What Makes a Dog Special? Current Status of the Debate over Unique Cognitive Adaptations in Dogs to Human Environments.’

For thousands of years, people have known that dogs possess something truly extraordinary, yet scientists still struggle to define the essence of our relationship with them. By the end of the last century, scientific literature began to claim that dogs have forms of social cognition similar to humans, unseen in any other non-human species.

Professor Clive Wynne will critically examine these reports, demonstrating that there is nothing in dog behavior that would surprise Pavlov or Skinner. However, dogs do possess an extraordinary, and perhaps unique, ability to form strong, interspecies emotional bonds. It is this emotional capacity, not any exceptional form of intelligence, that has ensured their great success in the modern world.

The lecture will last approximately 1.5 hours. The language of the lecture: English.

Before the meeting, we recommend reading the books by Prof. Wynne, for example the one available at the BUW Library: Dog is love: why and how your dog loves you, Boston-New York  2020.

Following the meeting, an informal discussion will take place over lunch in the gymnasium. You are cordially invited!