Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Naukowcy z Wydziału Psychologii współtwórcami numeru specjalnego Philosophical Transactions B

Naukowcy z Wydziału Psychologii współtwórcami numeru specjalnego Philosophical Transactions B

Kategoria: Aktualności Wydziału

“Concepts in interaction: social engagement and inner experiences” – numer specjalny Philosophical Transactions B pod red. prof. Joanny Rączaszek-Leonardi, Anny Borghi, Andreasa Roepstorffa i Albertyny Osińskiej

 

26.12.2022 ukazał się numer specjalny czasopisma Philosophical Transactions of the Royal Society B pod tytułem “Concepts in interaction: social engagement and inner experiences”. Profesor Rączaszek-Leonardi, wraz z Prof Anną Borghi z Uniwersytetu Roma la Sapienza jest pomysłodawczynią i – wraz z Albertyną Osińską i Andreasem Roepstorffem – współredaktorką wydania. Jeden z artykułów w numerze specjalnym jest autorstwa Joanny Rączaszek-Leonardi i Juliana Zubka (“Is love an abstract concept? A view of concepts from an interaction-based perspective”). Cały numer składa się z 22 artykułów, poświęconych roli interakcji społecznej w powstawaniu i funkcjonowaniu pojęć, których autorkami i autorami są najważniejsi badacze pojęć z całego świata.

Numer specjalny został zredagowany przez czteroosobowy zespół: prof. Rączaszek-Leonardi oraz dr Albertynę Osińską z Wydziału Psychologii UW, prof. Annę Borghi z Roma La Sapienza i prof. Andreasa Roepstorffa z Aarhus University, współpracujących razem w grancie TRAINCREASE (Horyzont 2020). Czasopismo Philosophical Transactions of the Royal Society B to jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism w naukach społecznych.

[Philosophical Transactions is the world’s first and longest-running scientific journal. It was launched in March 1665] – ze strony czasopisma

Projekt Traincrease ma na celu zwiększenie doskonałości naukowej na UW oraz rozpoznawalności uczelni na świecie dzięki współpracy z trzema renomowanymi uczelniami partnerskimi: duńskim Aarhus University, włoskim uniwersytetem Roma La Sapienza oraz angielskim The University of Manchester.

Link do wydania

Projekt Traincrease jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 952324.

Flaga Unii Europejskiej Logo Horizon 2020

Poznanie w dobie systemów hybrydowych człowiek-komputer:

Twinning Projekt Traincrease w ramach Horizon2020 

From Social Interaction to Abstract Concepts and Words

(Rola interakcji społecznych w wyłanianiu i używaniu abstrakcyjnych pojęć i słów)

Jako że inteligentna robotyka już teraz odgrywa rolę w naszym codziennym życiu, ważne jest, by wziąć pod uwagę projektowanie mieszanych systemów człowiek-komputer lub interakcji człowiek-maszyna. Jednakże niektóre ambitne zadania, takie jak próba przełożenia abstrakcyjnych pojęć na obliczenia sztucznych systemów, polegają na głębokiej interdyscyplinarnej konwergencji. Twórcy finansowanego przez UE projektu TRAINCREASE będą promować interdyscyplinarne badania naukowe w tej powstającej dziedzinie, a także pogłębiać zrozumienie powstawania i używania abstrakcyjnych pojęć i słów w interakcjach międzyludzkich oraz ich zastosowanie we współpracy człowiek-maszyna. Projekt zainicjuje współpracę, która zwiększy potencjał Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w zakresie badań naukowych i rozwoju poprzez współpracę z Uniwersytetem w Manchesterze w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza” oraz duńskim Uniwersytetem w Aarhus. Wspólne działania zaowocują wzrostem umiejętności badawczych oraz wzrostem reputacji i rozpoznawalności UW.


On December, 26th, 2022, a new special issue “Concepts in interaction: social engagement and inner experiences”, edited and co-authored by researchers from the Faculty of Psychology, University of Warsaw, has been published in journal Philosophical Transactions of the Royal Society B

 

The special issue was edited by prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (Human Interactivity and Language Lab, Faculty of Psychology, UW), dr Albertyna Osińska (Faculty of Psychology, UW), prof. Anna Borghi (Ballab, Roma La Sapienza) and prof. Andreas Roepstorff (Aarhus University).

The special issue consists of 22 papers by the most prominent researchers on concepts in the world. Prof. Rączaszek-Leonardi, with Prof. Anna Borghi, was also the originator of the special issue, as well as a co-author (with dr Julian Zubek (HILL, Faculty of Psychology, UW) of one of the papers: “Is love an abstract concept? A view of concepts from an interaction-based perspective”.

The concept of concepts is notoriously difficult but omnipresent in psychological and social sciences and the issue focuses on the integration of novel theories and methods for studying their social underpinning  and role.

The journal, Philosophical Transactions of the Royal Society B, is one of the most important periodicals in social sciences, with its first issue published as early as in 1665.

The editors of the special issue, as well as several authors, collaborate together within TRAINCREASE grant, funded by EU within Horizon2020 Twinning programme.

This project is aimed at developing and nurturing a sustainable collaboration in a new, cross-national and cross-disciplinary network, with the University of Warsaw (Poland), University of Manchester (UK), La Sapienza University of Rome (Italy) and Aarhus University (Denmark) in order to strengthen the highly interdisciplinary field of research on the emergence, understanding and use of abstract concepts and words in human interaction and its application to human-machine collaboration.

 

Publication available here

 

Traincrease project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952324.

UE flag Horizon 2020 logo

 

Human-centred computing Traincrease Project:

Horizon2020 Twinning Grant

From Social Interaction to Abstract Concepts and Words

 

With smart robotics already playing a role in our daily lives, it is important to consider the design of mixed human–computer systems or human–machine interactions. However, some ambitious tasks such as the attempt to translate abstract concepts into computing systems rely on deep interdisciplinary convergence. The EU-funded TRAINCREASE project will promote the interdisciplinary research in this emerging field, boosting understanding and use of abstract concepts and words in human interaction and their application to human–machine collaboration. The project will initiate a twinning collaboration that will improve the R&I potential of the University of Warsaw (UW) through the cooperation with the University of Manchester, UK, the Sapienza University of Rome, Italy, and Aarhus University in Denmark. Joint activities will result in increased research skills and enhanced UW reputation and visibility.