Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children

Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children

Kategoria: Aktualności Wydziału

APPEAL TO PRACTITIONERS
English version HERE

APPELL AN SPEZIALISTEN-PRAKTIKER (Übersetzung: Kamil Zawalich; Zusammenarbeit: Natalia Gagarina)
Deutsche Version hier /wersja niemiecka tutaj /German version here

FELHÍVÁS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA (Fordítás: Németh Viola, Koncz Viktória, Kas Bence)

Magyar verzió itt/wersja węgierska tutaj/Hungarian version here

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРАКТИКІВ (переклад: Олена Олександрівна Белявська; співпраця: Павло Левчук)
Українська версія тут /wersja ukraińska tutaj /Ukrainian version here

DWUJĘZYCZNOŚĆ JEST NORMĄ, CHOĆ WIĄŻE SIĘ NIE TYLKO Z KORZYŚCIAMI, LECZ TAKŻE Z WYZWANIAMI!

9 grudnia 2021 r. grupa 23 polskich badaczy zajmujących się wielojęzycznością, rozwojem dziecka, przyswajaniem i uczeniem się języka, zaburzeniami mowy i języka oraz pokrewnymi zagadnieniami, ogłosiła apel do wszystkich profesjonalistów pracujących z dziećmi dwu- i wielojęzycznymi.

Apel wskazuje na podstawowe fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, z którymi – jak jesteśmy przekonani – zgadzają się naukowcy na całym świecie. Celem apelu jest rozpowszechnianie opartej na dowodach wiedzy na temat dwujęzyczności oraz zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych informacji na ten temat, zwłaszcza wśród profesjonalistów pracujących w Polsce lub z dziećmi przyswajającymi polski jako jeden ze swoich języków. Apel został pierwotnie opublikowany w języku polskim, a następnie przetłumaczony na język angielski, dzięki czemu jest dostępny również dla szerszej grupy odbiorców.

Po ogłoszeniu apelu Sygnatariusze zwrócili się z prośbą o jego poparcie do innych badaczy rozwoju dzieci, dwujęzyczności i podobnej tematyki, zarówno z Polski, jak i ze świata, a także do organizacji zrzeszających naukowców i profesjonalistów. Podpisy osób popierających apel były zbierane do 20 stycznia 2022 r. Łącznie apel poparło 338 osób z 42 krajów oraz siedem organizacji (w tym cztery organizacje ogólnopolskie i trzy międzynarodowe).

Organizacje, które wsparły apel (porządek alfabetyczny):

Bilingualism Matters (Edynburg / Edinburgh)

Bilingualism Matters (Kraków)

Bilingualism Matters (Poznań)

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association

Polski Związek Logopedów

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Rada Języka Polskiego

Pełny tekst apelu wraz z listą organizacji wspierających i indywidualnych badaczy znajduje się tutaj:

WERSJA POLSKA >>

WERSJA ANGIELSKA >>

WERSJA NIEMIECKA >> (tłum. Kamil Zawalich; współpraca: Natalia Gagarina)

WERSJA WĘGIERSKA >> (tłum. Viola Németh, Viktória Koncz, Bence Kas)

WERSJA UKRAIŃSKA>> (tłum. Olena Bielawska / Олена Олександрівна Белявська; współpraca: Pavlo Levchuk / Павло Левчук)

Opracowanie graficzne wszystkich wersji językowych: Dorota Nowacka

Apel został rozesłany do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i innych placówek oświatowych (np. ośrodków doskonalenia nauczycieli) w Polsce w marcu 2022.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM I ORGANIZACJOM, KTÓRE WSPARŁY APEL!

Kontakt w sprawach związanych z apelem: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl.

Wersja polska TUTAJ

BILINGUALISM IS THE NORM, ALTHOUGH IT IS CONNECTED NOT ONLY WITH BENEFITS BUT ALSO WITH CHALLENGES

On 9th December 2021 a group of 23 Polish researchers working in the areas of multilingualism, child development, language acquisition and learning, speech & language disorders, and related topics, announced an appeal to all professionals working with bi- and multilingual children. The appeal points to the basic facts about bilingual development that – as we are convinced – scientists around the world agree on. The aim of the appeal is to disseminate evidence based knowledge about bilingualism and to prevent the spread of false information on this topic, especially among professionals either working in Poland or with children acquiring Polish as one of their languages.

The appeal was originally published in Polish and then translated into English so it is also available to the wider audience. After the announcement of the appeal Signatories invited both individual researchers (working either in Poland or anywhere in the world) and organizations gathering researchers and practitioners working with children to support the initiative as well.

Signatures in support of the appeal were collected until 20 January 2022. Overall 338 individual persons from 42 countries and seven leading organizations (including four Polish nationwide organizations and three international ones, supported the appeal).

Organizations supporting the appeal (alphabetical order):

Bilingualism Matters (Edinburgh)

Bilingualism Matters (Cracow)

Bilingualism Matters (Poznań)

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association

Polski Związek Logopedów [Polish Association of Speech & Language Therapists]

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka (The Polish Association of Human Development Psychology)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne [The Polish Psychological Society]

Rada Języka Polskiego (Council for the Polish Language)

The full text of the appeal together with the list of supporting organizations and individual researchers can be found here:

POLISH VERSION >>

ENGLISH VERSION >>

GERMAN VERSION>> (translated by Kamil Zawalich; collaboration: Natalia Gagarina).

HUNGARIAN VERSION>> (translated by Viola Németh, Viktória Koncz, Bence Kas).

UKRAINIAN VERSION>> (translated by Olena Bielawska / Олена Олександрівна Белявська; collaboration: Pavlo Levchuk / Павло Левчук).

Graphic design of all language versions: Dorota Nowacka.

The appeal was circulated among all cancelling centres (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) and other educational institutions (e.g. in-service training centres for teachers) in Poland in March 2022.

WE THANK ALL PEOPLE AND ALL ORGANIZATIONS WHO SUPPORTED THE APPEAL!

Contact in matters related to the appeal: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl.