Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

 
Poniżej zostały umieszczone  zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2018/2019.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 został wyznaczony do 14 października 2019 roku. 
Termin oceny powyższych wniosków przez komisję został wyznaczony do 4 listopada 2019 roku. 
Otwarcie możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w USOSweb nastąpiło 1 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/oraz w USOSweb.

Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów, które zmieni swoją nazwę na stypendium rektora, będzie można wypełniać od 1 października 2019 roku.

 

Zarządzenia Rektora UW: