Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.