Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

 
Poniżej zostały umieszczone  zasady oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2017/2018.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego i stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 został wyznaczony do 22 października 2018 roku.

Termin oceny powyższych wniosków przez odpowiednie komisje został wyznaczony do 12 listopada 2018 roku
Otwarcie możliwości rejestrowania wniosków o przyznanie wszystkich typów stypendiów w USOSweb nastąpi 2 lipca 2018 roku.