Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na:

Poniżej zostały umieszczone zasady oceny wniosków, o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2023/2024 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2022/2023.
 

Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023 został wyznaczony od 11 września do 16 października 2023 roku.
Termin oceny powyższych wniosków przez komisję został wyznaczony do 31 października 2023 roku.

 

Zarządzenia Rektora UW: