Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na:

Poniżej zostały umieszczone zasady oceny wniosków, o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2022/2023 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2021/2022.
 

Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023 został wyznaczony od 12 września do 17 października 2022 roku.
Termin oceny powyższych wniosków przez komisję został wyznaczony do 8 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/oraz w USOSweb.

 

Zarządzenia Rektora UW: