Stypendia Doktoranckie

Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na:

Poniżej zostały umieszczone zasady oceny wniosków, o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2019/2020, uwzględniające trudną sytuację pandemii.

Termin składania wniosków na rok akademicki 2020/2021 został wyznaczony do 16 października 2020 roku.
Termin oceny powyższych wniosków przez komisję został wyznaczony do 16 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/oraz w USOSweb.

 

Zarządzenia Rektora UW: