Stypendia Doktoranckie

 

KOMUNIKAT:
 
Szanowni Państwo,
Poniżej zostały umieszczone projekty zasad oceny wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 za osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2017/2018. Zasady oceny wniosków zostały zatwierdzone przez Komisję Doktorancką oraz Wydziałową Radę Doktorantów. Dokumenty zostały przesłane do zatwierdzenie przez Rektora. Oczekujemy na ostateczną wersję.
 
Doktoranci Wydziału Psychologii mogą ubiegać się o różne stypendia. Szczegóły możecie znaleźć na Portalu Informacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.