Rady Dydaktyczne

Rada Dydaktyczna kierunków Psychologia i Stosowana Psychologia Zwierząt

Przewodniczący: dr hab. Andrzej Rynkiewicz

dr hab. Anna Cierpka
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Joanna Radoszewska
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Julia Barlińska
dr Dorota Kobylińska
dr Joanna Kowalska
dr Grzegorz Krajewski
dr Ewa Malinowska
dr Anna Reinholz
dr Zuzanna Toeplitz
dr Mikołaj Winiewski
dr Jerzy Wojciechowski

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Katarzyna Kiełb
mgr Paulina Olszak

Przedstawiciele studentów:
Agata Florczyk
Marzena Igras
Karolina Isalska
Sandra Materska
Hubert Matuszewski
Natalia Tkacz

 

Rada Dydaktyczna kierunku Cognitive Science

Przewodniczący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
dr hab. Łukasz Okruszek
dr Grzegorz Krajewski
dr Agnieszka Pluta
dr Marta Sobańska

Przedstawiciele Instytutu Filozofii UW
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
prof. dr hab. Andrzej Wróbel
dr hab. Tadeusz Ciecierski
dr hab. Justyna Grudzińska
dr Katarzyna Kuś

Przedstawiciel MIM UW
dr hab. Aleksy Schubert

Przedstawiciele doktorantów:
Anna Schudy
Krzysztof Sękowski

Przedstawiciele studentów:
Krzysztof Główka
Emilia Kwiatkowska
Szymon Mąka
Anna Stróż
Joanna Szreder
Konrad Zieliński