Holas Paweł

Tytuł naukowy: dr hab. n. med.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: pawel.holas@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 5549 760
Pokój: 108
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

(English version below)

Klinicysta, dydaktyk i badacz. Pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od X 2014, wcześniej pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w II Klinice Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obronił pracę doktorską dotyczącą tendencyjności procesów uwagowych w zaburzeniach lękowych. Specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) oraz certyfikowany terapeuta podejść opartych na uważności (mindfulness) – terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), programu redukcji stresu opartego na uważności (MBSR) oraz uważnego samo-współczucia (MSC).

Działalność naukowa:

Kluczowy obszar zainteresowań to uważność (mindfulness) i współczucie. Zaangażowany w szereg projektów badawczych związanych z oceną poznawczych i psychofizjologicznych mechanizmów leżących u podłoża zaburzeń lękowych, depresji i uzależnień behawioralnych oraz badaniem sposobów modyfikacji tych mechanizmów w oparciu o interwencje oparte na uważności, psychoterapię oraz treningi poznawcze. Po za tym badania w obszarze psychologii pozytywnej (w tym treningi wdzięczności), psychologii zdrowia i psychosomatyki (przewlekłe choroby płuc, nadciśnienie tętnicze) oraz seksuologii (dysfunkcje oraz hiperseksualność). Metodologia badawcza: kwestionariusze, pomiary dzienniczkowe, eye-tracking i fMRI. Członek  Laboratory for the Study of Daily Experience (LSDE; http://dailyexperiencelab.org) oraz Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies (ICACS; http://www.icacs.swps.edu.pl/icacs/pl/)

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania naukowe dotyczą z jednej strony mechanizmów i procesów leżących u podłoża zaburzeń emocjonalnych, a z drugiej strony czynników i procesów przyczyniających się do optymalnego funkcjonowania człowieka:

Główne obszary badawcze:

 1. Uważność, współczucie (w tym self-compassion) oraz wdzięczność
 • Ocena mechanizmów podstawowych (w tym neuronalne substraty współczucia),
 • Ocena skuteczności oraz mediatorów zmiany interwencji opartych na uważności (MBCT, MSC) w depresji, lęku społecznym i uzależnieniu od seksu
 • Efektywność treningów wdzięczności oraz uprawiania jogi kundalini
 1. Poznawcza psychopatologia:
 • Neuronalne (fMRI), psychofizjologiczne i eye-trackingowe korelaty tendencyjności procesów poznawczych (uwaga, interpretacja, pamięć robocza) w zaburzeniach lękowych, zwłaszcza w lęku społecznym oraz depresji
 • Treningi poznawcze w depresji i problemach lękowych
 • Mechanizmy leżące u podłoża PTSD
 • Psychoterapia:
 • Ocena skuteczności, mediatory i mechanizmy zmiany w terapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej
 1. Czynniki psycho-emocjonalne w przewlekłych chorobach somatycznych (psychosomatyka):
 • w sarkoidozie, nadciśnieniu tętniczym, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP), dysfunkcjach seksualnych

Wybrane granty:

Mózgowe korelaty wpływu treningu uważności na procesy poznawcze i emocjonalne u osób z depresją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (no I.N.09). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego. Wykonawca. 2017- 31.12.2019.

Badanie skuteczności treningu uważności w poprawie zdolności do pracy osób z depresją. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (no I.N.01). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wykonawca. 2017- 31.12.2019.

Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (no. 2015/19/B/HS6/02216). Główny wykonawca: Tomasz Jankowski. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (2016-2019). Wykonawca

Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami. From National Center for Science (no. 2014/15/B/HS6/03754). Główny wykonawca: Wojciech Dragan. Uniwersytet Warszawski (2015-2017). Wykonawca.

Ocena występowania i charakter zniekształceń procesów uwagi na bodźce emocjonalne u osób cierpiących na fobię społeczną. Behawioralne, psychofizyczne i neuronalne korelaty procesów uwagowych. Nr projektu: N N402 269036. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009- 2014. Główny wykonawca.

Skuteczność intensywnej krótkoterminowej psychoterapii grupowej w warunkach oddziału dziennego prowadzonej w modelu psychodynamicznym i behawioralno-poznawczym w porównaniu z grupą kontrolną. Nr projektu: N N402 464340. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2011- IV 2015. Wykonawca.

Treningi ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne. Nr DEC-2012/04/M/HS6/00470. HARMONIA Narodowe Centrum Nauki. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. 2013-2016. Wykonawca.

Rola różnic związanych z wiekiem w kształtowaniu poznawczych i psychofizjologicznych procesów w reakcji na stres oraz użycie informacji zwrotnej dotyczącej reakcji na stres jako interwencji klinicznej. BIS/2011-3/2, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 2011- 2014. Wykonawca.

 Wybrane publikacje z ostatnich lat (po angielsku):

 • Holas, P., Szymańska, J., Dubaniewicz, A., Farnik, M., Jarzemska, A., Krejtz, I., Maskey – Warzechowska, M., Domagala-Kulawik, J. (2017).  Association of anxiety sensitivity-physical concerns and FVC with dyspnea severity in sarcoidosis. General Hospital Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2017.04.013
 • Holas, P., Michalowski, J., Gaweda, L., Domagala-Kulawik, J. (2017). Agoraphobic avoidance predicts emotional distress and increased physical concerns in chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine. DOI: 10.1016/j.rmed.2017.04.011
 • Holas, P., Suszek, H. (2016). Group process and therapeutic protocol of intensive transdiagnostic group cognitive-behavioral therapy for anxiety and personality disorders in a day clinic. International Journal of Group Psychotherapy. DOI: 10.1080/00207284.2016.1156405
 • Nezlek, J., Holas, P., Krejtz, I., & Rusanowska, M. (2015). Being Present in the Moment: Event-Level Relationships between Mindfulness and Stress, Positivity, and Importance. Personality and Individual Differences. Article ref:: PAID7159, online 10-DEC-2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031
 • Holas, P., Suszek, H., Szaniawska, M., Kokoszka, A. (2015). Group cognitive-behavior therapy for anxiety disorders with personality disorders in day clinic setting. Perspective in Psychiatric Care. Article first published online: 28 MAR 2015; DOI: 10.1111/ppc.12115
 • Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, S., Kokoszka, A. (2015). Short-term intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16:319  doi:10.1186/s13063-015-0827-6
 • Holas, P. (2015). Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (in Polish). Eye-tracking methodology in social phobia research. Studia Psychologiczne,  53 (2015), z. 1, pp. 33–45. DOI: 10.2478/v10167-010-0113-4
 • Rohnka, N., Szymczyk, B., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I., & Nezlek, J (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń (in Polish). Language characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events. Psychiatria i Psychoterapia; 11, nr 3: pp.3-20
 • Holas, P., Krejtz, I., Cypryańska, M. , Nezlek, J. (2014). Orienting and maintenance of attention to emotional and threat faces in anxiety – an eye movement study.  Psychiatric Research. 15;220(1-2):362-9.   DOI: 10.1016/j.psychres.2014.06.005
 • Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80.
 • Krejtz, I., Nezlek, J., Michnicka, A., Holas, P., Rusanowska, M. (2014). Counting one’s blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies. 17(1), 25-39. DOI 10.1007/s10902-014-9578-4
 • Symonides, B., Holas, P., Schram, M., Sleszycka, J., Bogaczewicz, A., Gaciong, Z. (2014). Does the control of negative emotions influence blood pressure control and its variability? Blood Pressure. Early Online, 1–7; PMID: 24786662. IF – 1,391; 20 pkt
 • Michałowski, J., Holas, P., Zvolensky, M.J. (2014). Polish Adaptation and Psychometric Validation of the Anxiety Sensitivity Index – III. Journal of Individual Differences. 35,2, pp. 79-86. IF – 1,208, 15 pkt.
 • Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244, IF – 1,097.
 • Holas, P., Krejtz , I., Urbankowski, T., Skowyra, A., Ludwiniak, A., Domagala-Kulawik, J. (2013). Anxiety, its relations to symptoms severity and anxiety sensitivity in sarcoidosis. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. 30; 282-288, IF – 1,625.
 • Gaweda, L., Holas, P., Kokoszka, A. (2013). Do depression and anxiety mediate the relationship between meta-cognitive beliefs and psychological dimensions of auditory hallucinations in schizophrenia? Psychiatry Research. 210;1316–1319; IF – 2,456;
 • Michałowski, J., Holas, P. (2013). Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire. Psychiatria Polska, XLVII, Nr 4, s. 679–687; IF – 1,480
 • Ashwin, C., Holas, P., Broadhurst,, Kokoszka, A., Georgiou, G.A., & Fox, E. (2012). Enhanced anger superiority effect in generalized anxiety disorder and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders. Mar;26(2):329-36. Epub 2011 Nov 28; IF- 3,229
 • Michałowski, J., Holas, P., Wojdyło, K., Gorlewski, B (2012). Polska adaptacja i walidyzacja skali zachowań unikowych towarzyszących agorafobii. Polish Adaptation and validation of the mobility inventory. Psychiatria i Psychoterapia,8, Nr 3-4: s.20-30
 • Gawęda, Ł., Holas, P., Kokoszka, A. (2012) Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences. Psychiatria Polska, XLVI, Nr 6, str. 933–949; IF – 1,480

Wybrane publikacje z ostatnich lat (po polsku):

 • Piotrowska-Półrolnik Małgorzata, Krejtz Izabela, Holas Paweł. Emotional regulation and the occurrence and course of hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):315-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.580863
 • Rohnka, N., Szymczyk, B., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I., & Nezlek, J (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń (in Polish). Language characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events. Psychiatria i Psychoterapia; 11, nr 3: pp.3-20
 • Holas, P. (2015). Uważność a depresja. Terapie oparte na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Mindfulness and depression (in Polish). Mindfulness-Based Psychotherapies in the treatment and prevention of depressive disorder. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 06, pp. 6-9.
 • Holas, P. (2015). Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (in Polish). Eye-tracking methodology in social phobia research. Studia Psychologiczne, 53 (2015), z. 1, pp. 33–45. DOI: 10.2478/v10167-010-0113-4.
 • Holas, P. (2015) Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. Mindfulness and anxiety. Mindfulness-Based Psychotherapies in in the treatment of anxiety disorders. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 04, pp. 35-38.
 • Michałowski, J., Holas, P. (2013). Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire. Psychiatria Polska, XLVII, Nr 4, s. 679–687
 • Michałowski, J., Holas, P., Wojdyło, K., Gorlewski, B (2012). Polska adaptacja i walidyzacja skali zachowań unikowych towarzyszących agorafobii. Polish Adaptation and validation of the mobility inventory. Psychiatria i Psychoterapia,8, Nr 3-4: s.20-30
 • Gawęda, Ł., Holas, P., Kokoszka, A. (2012) Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences. Psychiatria Polska, XLVI, Nr 6, str. 933–949.

English version

PAWEŁ HOLAS, M.D., Ph.D.

Dr. Pawel Holas worked for ten years and gained his PhD at the Department of Psychiatry Medical University of Warsaw, defending the thesis: Attentional biases in anxiety disorders. From October 2014 an Associate Professor at Psychopathology and Psychotherapy Division at Psychology Faculty, Warsaw University. He has worked on a variety of research projects, including an investigation of cognitive and psychophysiological factors underlying the persistence of affective and anxiety disorders and their therapeutic modification with mindfulness-based intervention and cognitive (attention) bias modification programs. Clinician (therapist), researcher and academic teacher, specialist in psychiatry and sexology. He is a licensed cognitive-behavior therapist and supervisor (CBT), and mindfulness-based interventions instructor: mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), mindfulness-based stress reduction (MBSR) and mindful self-compassion (MSC). Main area of expertise – mindfulness and therapies based on mindfulness and compassion for emotional  disorders (depression, anxiety) and behavioral (sex) addiction. Member of the Laboratory for the Study of Daily Experience (LSDE; http://dailyexperiencelab.org) and the Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies (ICACS; http://www.icacs.swps.edu.pl/icacs/pl/)

e-mail: pawel.holas@psych.uw.edu.pl

RESEARCH INTERESTS

Keywords: attentional biases, mindfulness, gratitude, anxiety, depression.

His primary focus of research lies at investigating mechanisms underlying emotional disorders and on understanding processes that contribute to the flourishing of people, with the key emphasis on how to transfer these knowledge into effective treatment and personal development methods. Dr Holas research interests extends from cognitive biases in depression and anxiety disorders, and psycho-emotional aspects of chronic medical conditions (chronic pulmonary diseases, hypertension) to mindfulness (the key interest), compassion and gratitude. Research methods includes among others: diaries, eye-tracking and fMRI.

SELECTED GRANTS

 • Neural correlates of mindfulness-based intervention on cognitive and emotional processes. Mózgowe korelaty wpływu treningu uważności na procesy poznawcze i emocjonalne u osób z depresją. From NCBR, program coordinated by Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. Role: Researcher. Nencki Institute of Experimental Biology (I.N.09. 2017- 31.12.2019).
 • Investigation of efficacy of mindfulness training in improvement of work abilities in depressed individuals. Badanie skuteczności treningu uważności w poprawie  zdolności do pracy osób z depresją. From NCBR, program coordinated by Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. Role: Researcher.  Nencki Institute of Experimental Biology (I.N.01. 2017- 31.12.2019).
 • Adaptive functions of self-concept: dynamic and structural approach. Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno-strukturalnym. From National Center for Science (no. 2015/19/B/HS6/02216). Role: Researcher; Principal investigator: Tomasz Jankowski. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (2016-2019).
 • Genetic and psychosocial determinants of male sexual orientation and its neural and cognitive correlates. Genetyczne i psychospołeczne uwarunkowania orientacji seksualnej u mężczyzn wraz z jej poznawczymi i neuronalnymi korelatami. From National Center for Science (no. 2014/15/B/HS6/03754). Role: Researcher; Principal investigator: Wojciech Dragan. Warsaw University (2015-2017).
 • The nature of attentional biases among social phobics. Behavioral, psychophysical and neuronal correlates of attentional processes. From National Center for Science (no. N402 269036). Role: principal investigator, Medical University of Warsaw (2010-2014)
 • Attentional training in depression. From National Center for Science. (Nr DEC-012/04/M/HS6/00470).Role: Researcher; Principal investigator: Izabela Krejtz, University of Social Sciences and Humanities (2013- 2016)
 • Comparison of an intensive group cognitive-behavior and an intensive group psychodynamic psychotherapy. From National Center for Science (no. N N402 464340). Medical University of Warsaw (2011- 2015)
 • Age differences in the roles of cognitive and psychophysiological processes in shaping reactions to stress and the use of feedback about stress reaction as a clinical intervention. From Foundation for Polish Science (FNP, Grant Bridge BIS/2011-3/2). Role: Researcher; Principal investigator: Izabela Krejtz, University of Social Sciences and Humanities (2013- 2016)

RECENT PABLICATIONS (In English)

Holas, P., Szymańska, J., Dubaniewicz, A., Farnik, M., Jarzemska, A., Krejtz, I., Maskey – Warzechowska, M., Domagala-Kulawik, J. (2017).  Association of anxiety sensitivity-physical concerns and FVC with dyspnea severity in sarcoidosis. General Hospital Psychiatry. 47:43-47. doi: 10.1016/j.genhosppsych.2017.04.013. Epub 2017 May 2.

Holas, P., Michalowski, J., Gaweda, L., Domagala-Kulawik, J. (2017). Agoraphobic avoidance predicts emotional distress and increased physical concerns in chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Medicine. 128:7-12. doi: 10.1016/j.rmed.2017.04.011. Epub 2017 Apr 21.

Holas, P., Suszek, H. (2016). Group process and therapeutic protocol of intensive transdiagnostic group cognitive-behavioral therapy for anxiety and personality disorders in a day clinic. International Journal of Group Psychotherapy. 66:3, 422-430. DOI: 10.1080/00207284.2016.1156405

Nezlek, J., Holas, P., Krejtz, I., & Rusanowska, M. (2016). Being Present in the Moment: Event-Level Relationships between Mindfulness and Stress, Positivity, and Importance. Personality and Individual Differences. 93, 1-5. online 10-DEC-2015 http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.031

Holas, P., Suszek, H., Szaniawska, M., Kokoszka, A. (2015). Group cognitive-behavior therapy for anxiety disorders with personality disorders in day clinic setting. Perspectives in Psychiatric Care. 52, 3, 186–193 DOI: 10.1111/ppc.12115

Suszek, H., Holas, P., Wyrzykowski, T., Lorentzen, S., Kokoszka, A. (2015). Short-term intensive psychodynamic group therapy versus cognitive-behavioral group therapy in day treatment of anxiety disorders and comorbid depressive or personality disorders: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 16:319  doi:10.1186/s13063-015-0827-6

Holas, P., Krejtz, I., Cypryańska, M. , Nezlek, J. (2014). Holas, P., Krejtz, I., Cypryańska, M., Nezlek, J. (2014). Orienting and maintenance of attention to emotional and threat faces in anxiety – an eye movement study.  Psychiatric Research.  DOI: 10.1016/j.psychres.2014.06.005 IF – 2,456; 30 pkt.

Krejtz, I., Nezlek, J., Michnicka, A., Holas, P., Rusanowska, M. (2014). Counting one’s blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies. DOI 10.1007/s10902-014-9578-4  IF – 1.772; 40 pkt.

Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80 IF 2.235; 30 pkt.

Symonides, B., Holas, P., Schram, M., Sleszycka, J., Bogaczewicz, A., Gaciong, Z. (2014). Does the control of negative emotions influence blood pressure control and its variability? Blood Pressure. Early Online, 1–7; PMID: 24786662. IF – 1,391; 20 pkt

Michałowski, J., Holas, P., Zvolensky, M.J. (2014). Polish Adaptation and Psychometric Validation of the Anxiety Sensitivity Index – III.  Journal of Individual Differences. 35,2, pp. 79-86. IF – 1,208, 15 pkt.

Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244

Holas, P.,  Krejtz , I., Urbankowski, T., Skowyra, A., Ludwiniak, A., Domagala-Kulawik, J. (2013). Anxiety, its relations to symptoms severity and anxiety sensitivity in sarcoidosis. Sarcoidosis, Vasculitis and Diffuse Lung Diseases. 30; 282-288

Gaweda, L., Holas, P., Kokoszka, A. (2013). Do depression and anxiety mediate the relationship between meta-cognitive beliefs and psychological dimensions of auditory hallucinations in schizophrenia? Psychiatry Research. 210;1316–1319

Ashwin, C., Holas, P., Broadhurst, S., Kokoszka, A., Georgiou, G.A., & Fox, E. (2012). Enhanced anger superiority effect in generalized anxiety disorder and panic disorder. Journal of Anxiety Disorders. Mar;26(2):329-36. Epub 2011 Nov 28.

RECENT PABLICATIONS (In Polish):

Piotrowska-Półrolnik Małgorzata, Krejtz Izabela, Holas Paweł. Emotional regulation and the occurrence and course of hypertension. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):315-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.580863

Rohnka, N., Szymczyk, B., Rusanowska, M., Holas, P., Krejtz, I., & Nezlek, J (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń (in Polish). Language characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events. Psychiatria i Psychoterapia; 11, nr 3: pp.3-20

Holas, P. (2015).  Uważność a depresja. Terapie oparte na uważności w leczeniu i zapobieganiu depresji. Mindfulness and depression (in Polish). Mindfulness-Based Psychotherapies in the treatment and prevention of depressive disorder. Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 06, pp. 6-9.

Holas, P. (2015). Tendencyjności uwagowe w fobii społecznej. Zastosowanie i wyniki badań okulograficznych (in Polish). Eye-tracking methodology in social phobia research. Studia Psychologiczne,  53 (2015), z. 1, pp. 33–45. DOI: 10.2478/v10167-010-0113-4.

Holas, P. (2015) Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. Mindfulness and anxiety. Mindfulness-Based Psychotherapies in in the treatment of anxiety disorders.  Psychiatria po Dyplomie, 12, nr 04, pp. 35-38.

Michałowski, J., Holas, P. (2013). Polish adaptation and validation of the Agoraphobic Cognitions Questionnaire and the Body Sensations Questionnaire. Psychiatria Polska, XLVII, Nr 4, s. 679–687.

Michałowski, J., Holas, P., Wojdyło, K., Gorlewski, B (2012). Polska adaptacja i walidyzacja skali zachowań unikowych towarzyszących agorafobii. Polish Adaptation and validation of the mobility inventory. Psychiatria i Psychoterapia,8, Nr 3-4: s.20-30.

Gawęda, Ł., Holas, P., Kokoszka, A. (2012) Dysfunctional meta-cognitive beliefs and anxiety, depression and self-esteem among healthy subjects with hallucinatory-like experiences. Psychiatria Polska, XLVI, Nr 6, str. 933–949.

Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna (na UW):

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku polskim:
Wykłady:  Psychopatologia, Seksuologia
Ćwiczenia: Psychoterapia (Akademicki Ośrodek Psychoterapii, AOP)

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku angielskim:
Lectures: Psychopathology
Workshops: Cognitive-Behavior Therapy (CBT)


Zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów pisaniem prac i badaniami szczególnie w zakresie mechanizmów i skuteczności uważności oraz interwencji na niej opartych w terapii problemów emocjonalnych i rozwoju indywidualnym.

PROPOZYCJA TEMATYKI PRAC ROCZNYCH I MAGISTERSKICH
Temat przewodni: Uważność i współczucie oraz interwencje na nich oparte (MBI). Od teorii do praktyki, czyli badania podstawowe oraz aplikacyjne.

Czym jest uważność i współczucie oraz jak je operacjonalizować? W jaki sposób wpływa na funkcjonowanie psychiczne, dobrostan i zdrowie fizyczne? W jaki sposób ją najefektywniej rozwijać? Jaka jest skuteczność i mechanizmy zmiany interwencji opartych na uważności (MBI, w szczególności terapii poznawczej opartej na uważności, MBCT) w rozmaitych problemach klinicznych (zaburzenia lękowe, uzależnienia behawioralne, depresja), a także w optymalizacji rozwoju człowieka na różnych stadiach życia (zwłaszcza dzieci i młodzież). Te pytania stanowią główne osie zainteresowań badawczych, które będziemy rozwijać na seminarium. W tym celu będziemy omawiać poznawcze i meta-poznawcze ujęcie uważności, analizować efektywność interwencji oraz będziemy szukać odpowiedzi na powyższe i podobne pytania generując wspólnie pomysły eksperymentów, które by pomogły nam je testować.

Literatura:
Holas, P., Żołnierczyk-Zreda, D. (2018). Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) w leczeniu i zapobieganiu depresji. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. 1(18),49-55
Jankowski, T., Holas, P. (2014). Metacognitive model of mindfulness. Consciousness and Cognition. 48, pp 64-80. doi: 10.1016/j.concog.2014.06.005
Holas, P., Jankowski, T. (2013). A cognitive perspective on mindfulness. International Journal of Psychology. 48, 3, pp. 232-244, doi: 10.1080/00207594.2012.658056


 

Działalność organizacyjna