Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze letnim 2021/2022

W semestrze zimowym 2021/2022 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują w formie stacjonarnej i online.

Każdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze stacjonarnym/online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”.

 

Nazwisko i imię Dni i godziny dyżuru stacjonarnego Dni i godziny dyżuru online
Bala Aleksandra, dr pn. 14.45-16.00
wt. 15.15-16.00 (pok. 110)
Baran Tomasz, dr urlop od 23.09.21 do
01.09.2023 r.
Bargiel-Matusiewicz Kamilla, dr hab. prof. ucz.
Barańczuk Urszula, dr wt. 11.30-13.30 link:
https://meet.google.com/scw-dwoo-pmy?pli=1
Barlińska Julia, dr wt. 15.00-16.00
cz. 11.00-12.00 (pok. 316)
Budziszewska Magdalena, dr wt. 13.30-14.30
śr. 13.30-14.30 (pok. 222)
Chojnicka Izabela, dr wt. 12.00-14.00 (pok. 216)
Chruszczewski Michał, dr hab. wt. 15.15-17.15 (pok. 324)
Cierpka Anna, dr hab. cz. 11.30-13.30 (pok. 226)
Czerniawska Ewa, prof. dr hab. wt. 14.00-16.00 (pok. 124)
Dragan Małgorzata, dr hab. prof. ucz. wt. 12.00-14.00 link:
meet.google.com/vws-bsqm-ryi
Fronczyk krzysztof, dr wt. 12.00-14.00 (pok. 79)
Górecki Maciej, dr hab. urlop naukowy 2022/2023 r.
Haman Maciej, dr hab. prof. ucz. urlop naukowy 2022/2023 r.
Imbir Kamil, dr hab. prof. ucz. cz. 15.00-16.00 (pok. 77) wt. 16.30-17.30
Katra Grażyna, dr hab. wt. 14.00-16.00 (pok. 226)
Kofta Mirosław, prof. dr hab. pt. 10.00-12.00
Kowalska Joanna, dr pn. 13.30-14.00
wt. 12.00-13.30 (pok. 214)
Linke-Jankowska Magdalena, dr pn. 16.00-17.00
cz. 12.00-13.00 (pok. 104)
Lubiewska Katarzyna, dr hab. wt. 16.00-17.30
Łojek Emilia, prof. dr hab. wt. 12.00-14.00 (pok. 118)
Malinowska Ewa, dr wt. 12.00-14.00
Maryniak Agnieszka, dr hab. prof. ucz cz. 13.30-15.30 (pok. 107)
Niedźwiecka Alicja, dr pn. 8.00-10.00
Oniszczenko Włodzimierz, prof. dr hab. cz. 12.00-14.00 (pok. 326)
Osiński Jerzy, dr hab. wt. 12.00-14.00 (pok. 11) oraz link: http://meet.google.com/awu-xyic-pbd
Pisula Ewa, prof. dr hab. wt. 9.00-11.00 po umówieniu link:
https://meet.google.com/pye-mvap-fvk
Pluta Agnieszka, dr urlop naukowy 2022/2023 r.
Reinholz Anna, dr
Rzeszutek Marcin, dr hab. prof. ucz. wt. 12.00-16.00 (pok. 322)
Sekścińska Katarzyna, dr urlop naukowy 2022/2023 r.
Stefański Rafał, dr pn. 14.00-16.00 (pok. 310)
Toeplitz Zuzanna, dr wt. 12.00-14.00 (pok. 313)
Trzcińska Agata, dr wt. 15.30-17.30 (pok. 208) oraz pod linkiem:
https://meet.google.com/pzw-uyfn-hqd
Winiewski Mikołaj, dr urlop naukowy 2022/2023 r.
Wojciechowski Jerzy, dr wt. 10.00-12.00 (pok. 122) oraz pod linkiem :
https://meet.google.com/pei-mwnv-inu
Wojnarowska Agnieszka, dr wt. 12.00-14.00 (pok. 306)
Zajenkowski Marcin, prof. dr hab. wt. 12.00-14.00
po umówieniu mailowym
Zawadzki Bogdan, prof. dr hab. śr. 13.30-16.00 (pok.315)
Zinserling Irena, dr