Ocena i uczenie (się)

Zastanów się:

Jaką rolę w Twoim kursie pełni ocena studentów? Kiedy i w jaki sposób oceniasz ich podczas swoich kursów? W jaki sposób ocenianie podczas kursu wpływa na Ciebie jako wykładowcę i na uczących się  studentów?

 

Dlaczego warto rozwijać różnorodne formy oceny studentów?

Ocenianie studentów jest jednym z kluczowych zadań wykładowcy. Jednak  rodzaje oceny oraz stosowane metody oceniania mogą mieć różne funkcje i w odmienny sposób wpływać na proces uczenia (przez wykładowcę) i uczenia się studenta. Można zatem mówić o ocenie sumującej i ocenie kształtującej.

Celem Oceny Sumującej jest określenie tego,  czego studenci zdołali się nauczyć podczas kursu oraz odniesienie ich wyników do standardów, opartych na sformułowanych wcześniej efektach kształcenia. Zwykle stopnie stawiane studentom bazują głownie na ocenianiu sumującym. Metody oceny sumującej to np.: egzamin, egzamin połówkowy, praca zaliczeniowa, projekt końcowy.

Celem Oceny Kształtującej jest monitorowanie procesu uczenia się studenta podczas trwania kursu. Dostarcza ona  studentom informacji zwrotnych dotyczących tego, jak dobrze im idzie, co opanowali już w wystarczającym stopniu, a na czym powinni  się jeszcze skoncentrować. Dostarcza ona również informacji wykładowcy na temat procesu uczenia się studentów.

 

W jaki sposób dokonywać oceny studentów?

Ocena sumująca pozwala postawić końcowe stopnie studentom. Mierzy efekty procesu uczenia (się). Metody oceny sumującej to np.: egzamin, egzamin połówkowy, praca zaliczeniowa, projekt końcowy. Metody te powinny umożliwić odpowiedź na pytanie czy studenci nauczyli się tego, czego powinni byli się nauczyć podczas całego kursu.

To czego wykładowca oczekuje od studentów  na koniec kursu określane jest poprzez efekty kształcenia. Opisują one to, co studenci powinni wiedzieć i potrafić kończąc zajęcia.

Aby móc to sprawdzić, ocenianie sumujące musi być zbieżne z określonymi wcześniej efektami kształcenia. W innym wypadku mierzyłoby co innego –  a w efekcie nie wiedzielibyśmy czy studenci nauczyli się tego, czego od nich wymagano. Aby móc zrobić to dobrze, efekty kształcenia muszą zostać sformułowane w taki sposób, który umożliwi ich adekwatny pomiar. Przykładowo, zamiast mówić, że studenci powinni „rozumieć“ (co nie jest bezpośrednio obserwowalne ani mierzalne), można oceniać to czy student potrafi „opisać“, „wyjaśnić“, „porównać“. Bezpośredni pomiar staje się wtedy możliwy.

Ocena kształtujaca zaś jest trwającym w czasie trwania kursu procesem. Zwykle stosowana jest w trybie cotygodniowym/ ciągłym i nie jest ograniczona do formalnych aktywności, zakończonych oceną.  Obejmuje ona szeroki wachlarz metod, dzięki którym student otrzyma informację zwrotna na temat poziomu  zdobytej wiedzy/umiejętności. Przykładowe metody oceniania kształtującego to prace domowe, aktywności podczas zajęć, dyskusje podczas zajęć praca w parach lub podgrupach. Aktywności te nie są zakończone wystawieniem stopnia.

 

Zastanów się:

Jakie metody oceny sumującej i kształtującej wykorzystujesz podczas swojego kursu? Jakie nowe sposoby oceny studentów mógłbyś/mogłabyś wprowadzić aby jeszcze efektywniej uczyć?

 

Autorzy tekstu : Wouter de Raad, Karolina Małek

Polecane źródła: