Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki

Projektowanie kursu akademickiego to ciągły proces, wymagający stałego uaktualniania treści w świetle rozwoju wiedzy, a także wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom studentów, którzy na progu kariery zmagają się z coraz to nowymi wyzwaniami.

Stojące przed wykładowcą zadanie opracowania dobrego kursu i efektywnego uczenia studentów pozostaje w centrum uwagi Zespołu ds. Rozwoju Dydaktyki. Jego członkami są:

W ramach naszej działalności będziemy zapraszać Państwa do zapoznania się z tekstami dotyczącymi zagadnień dydaktycznych, jak i wzięcia udziału w warsztatach.

Dobra praktyka dydaktyczna opiera się na tzw. „konstruktywnym łączeniu“ trzech kluczowych aspektów kursu : celów nauczania, metod nauczania i sprawdzania efektów, czyli oceny studentów. Ich współzależność można zobrazować jako trójkąt równoboczny. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wskazówkami metodycznymi po kliknięciu na CELE, METODY, OCENĘ.

CELE

OCENA                                                      METODY   

 

Organizowane przez nas warsztaty:

więcej informacji wkrótce