Tekst do zamieszczania w publikacjach

W każdej publikacji, do której przyczyniły się fundusze pochodzące z subwencji na rozwój i utrzymanie potencjału badawczego tj. dawne „BST”, dawny „DSM”, „szybka ścieżka”,  „ścieżka covidowa”, indywidualne dofinansowania z rezerwy dziekańskiej należy zamieścić poniższy tekst by wskazać źródło finansowania:

  • This work was supported by the Faculty of Psychology, University of Warsaw, from the funds awarded by the Ministry of Science and Higher Education in the form of a subsidy for the maintenance and development of research potential in ……….. (501-D125-01-1250000 zlec*. ……………………..).
  • Publikacja finansowana ze środków Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznanych przez MNiSW w formie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w roku ………… ( 501-D125-01-1250000 zlec*. ……………………..).

 

*numer zlecenia otrzymacie Państwo w Sekcji Badań u opiekuna projektu