Kontakt w sprawie rekrutacji

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 

Irena Zinserling

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji 

Dr Irena Zinserling 

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: 

poniedziałek – piątek 12.00-16.00
(przerwa urlopowa od 9 sierpnia do 17 września)

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl