Kontakt w sprawie rekrutacji

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji 

Dr Irena Zinserling 

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: 

poniedziałek – czwartek 12.00-16.00

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl