Prof. Marcin Zajenkowski redaktorem czasopisma Personality and Individual Differences
26 stycznia 2021

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. dołączył do grona stałych redaktorów (associate editor) czasopisma Personality and Individual Differences. Jest to czołowe czasopismo publikujące prace z zakresu psychologii osobowości i różnic indywidualnych, którego obecny Impact Factor wynosi 2.311.

Strona czasopisma >> 


Psychological Currents. Theory and Research – I tom nowej serii wydawniczej Wydziału Psychologii UW

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się I tom nowej serii wydawniczej powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii UW –  Psychological Currents. Theory and Research. Zawartość publikacji tworzą opracowania teoretyczne oraz empiryczne, przygotowane przez
autorów reprezentujących odmienne specjalności oraz różne generacje. Książka nosi tytuł „Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby” i została podzielona na dwie części. Pierwsza została poświęcona problematyce psychologicznych mechanizmów regulacji w kontekście dążenia do równowagi. W drugiej zawarto teksty z obszaru stanowiącego pogranicze psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia. 

Publikacja została przygotowana pod redakcją naukową dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz oraz prof. dr hab. Maria Ledzińska. Wśród autorek znalazły się także dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Grażyna Katra, dr Izabela Chojnicka, dr Magdalena Linke-Jankowska, dr Alicja Niedźwiecka. 

Publikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania na stronie wydawnictwa >>

 

 

Spis treści

Część I. Psychologiczne mechanizmy regulacji a dążenie do równowagi 
Grażyna Katra
Socjalizacja i wychowanie na przestrzeni całego życia

Mirosława Huflejt-Łukasik
Doświadczanie zmian w życiu: pozytywne standardy Ja i styl przywiązania jako zasoby samoregulacji

Grażyna Katra
Samoregulacja a samoocena i doświadczanie czasu

Maria Ledzińska
Paradoks dostępności: perspektywa psychologiczna

Część II. Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy deficytów oraz możliwości ich przekraczania
Joanna Czarnota-Bojarska
Pracoholizm i rutyna: specyficzne formy niskiego zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego 

Ewa Błaszczyk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Ocena własnego ciała z perspektywy oddziaływań opartych na psychologii pozytywnej w kontekście analizy ilościowej i jakościowej – badania pilotażowe

Magdalena Linke-Jankowska
Funkcjonowanie poznawcze osób chorujących na schizofrenię 

Alicja Niedźwiecka
Zachowania samoregulacyjne dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 12 miesięcy podczas interakcji dziecko–rodzice–osoba obca

Izabela Chojnicka
Narzędzia inżynierii lingwistycznej w badaniu komunikacji społecznej w autyzmie


Apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie uwzględnienia potrzeb osób ze spektrum autyzmu w planowanych zmianach w systemie orzekania o niepełnosprawności i specjalnych potrzebach edukacyjnych
25 stycznia 2021

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapowiedział niedawno w Senacie zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczegóły planowanego systemu nie zostały dotąd podane do wiadomości publicznej, jednak kierunek planowanych reform budzi ogromne zaniepokojenie specjalistów, osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Środowiska te wystosowały apel do Pełnomocnika, Pana Pawła Wdówika, o uwzględnienie potrzeb osób ze spektrum autyzmu w nowym systemie, a przede wszystkim – o niepogarszanie ich i tak trudnej sytuacji. Pismo zostało również przekazane do wiadomości p.o. Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara.

W ciągu kilku dni apel podpisało ponad 2100 osób, w tym przedstawiciele największych organizacji pozarządowych wspierających osoby ze spektrum autyzmu, blisko 70 profesorów i doktorów habilitowanych, a także dziesiątki specjalistów (psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli i psychiatrów), rodziców i osób ze spektrum autyzmu.

Apel oraz nazwiska podpisanych pod nim osób można znaleźć pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1oVlnT-VTum6f43bzryru_GNSArYTkbmn5EnmVLqCnIU/edit

Powstanie apelu zainicjowała grupa pracowników naukowych zajmujących się badaniem spektrum autyzmu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt dla mediów: dr Mateusz Płatos, Wydział Psychologii UW mateusz.platos@psych.uw.edu.pl


W dniu 29 stycznia odbyło się spotkanie sygnatariuszy apelu z Pełnomocnikiem Rządu ds. osób Niepełnosprawnych – Ministrem Pawłem Wdówikiem. Przedstawiamy informację na temat przebiegu spotkania, mając świadomość, że poruszonych mogło zostać jedynie kilka spraw. Zachęcamy do śledzenia informacji przekazywanych przez Ministerstwo lub inne agendy rządowe w odniesieniu do projektowanych zmian
w systemie orzeczniczym oraz w edukacji osób ze spektrum autyzmu, a także kierowania pytań lub rekomendacji bezpośrednio do odpowiednich instytucji rządowych.

Link do podsumowania spotkania >>


Nasilenie i uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego wśród dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID19 – raport z badań podłużnych
21 stycznia 2021

Zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin opracował raport z czterech fal badania podłużnego dotyczącego nasilenia i uwarunkowań objawów depresji i lęku uogólnionego wśród dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID-19. Czterokrotnie (w maju, czerwcu, lipcu i grudniu 2020 roku) przebadano za pośrednictwem panelu internetowego ogólnopolską próbę osób dorosłych mieszkających w Polsce:

 • Osoby badane przejawiały najwyższe nasilenie objawów depresji i lęku uogólnionego w maju i grudniu, natomiast najniższe w lipcu 2020.         
 • W grudniu 2020 w grupie ryzyka klinicznego nasilenia objawów depresji znajdowało się 29% kobiet i 24% mężczyzn.
 • W trakcie wiosennego lockdownu (początek maja 2020) najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego przejawiały osoby w wieku 18-24 lata, podczas gdy w grudniu najwyższy poziom objawów depresji deklarowały osoby w wieku 35-44 lat
 • Rodzice dzieci w wieku do 18. roku życia mieli większe nasilenie objawów depresji w grudniu 2020 niż osoby, które nie posiadały dzieci w tym wieku.
 • Objawy depresji i lęku uogólnionego wiązały się najsilniej z trudnościami doświadczanymi w domu (trudnymi relacjami z bliskimi, poczuciem braku prywatności, zmęczeniem nadmiarem obowiązków) oraz niepokojem i niepewnością związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii.
 • Podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego przejawiały również osoby z następujących grup:
  • osoby, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji;
  • osoby które utraciły ciągłość wynagrodzenia, niżej oceniające swoją sytuację materialną
  • osoby, które podejrzewały, że przeszły zakażenie COVID-19, ale nie robiły testu.

Zapraszamy do przeczytania całego raportu – POBIERZ

 


Raport z badań „Stresory, radzenie sobie oraz symptomy zaburzenia adaptacyjnego w czasie pandemii COVID-19”
14 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z badań zespołu kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Dragan. Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2020 r. i jego głównym przedmiotem było to, w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa i jej konsekwencje stanowią obciążenie psychiczne dla Polaków. Ponadto celem było ustalenie, z jakimi rodzajami problemów mierzyli się w tym czasie uczestnicy badania. Naukowcy próbowali również poznać sposoby radzenia sobie ze stresem w czasie pandemii oraz dowiedzieć się jakich doświadczali emocji i objawów, a także z jakich form pomocy korzystali. 

Pobierz raport >> 


Premiera podręcznika „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”
12 stycznia 2021

W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał niniejszy podręcznik. Współtworzą go także badacze z innych ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólne kompendium podstawowych zagadnień stworzyło 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria. Jest to zatem podręcznik interdyscyplinarny, tak jak samo zagadnienie zmiany klimatu.

Redaktorami naukowymi podręcznika są dr Magdalena Budziszewska (Wydział Psychologii UW), dr Aleksandra Kardaś (Wydział Fizyki UW) oraz Zbigniew Bohdanowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW).

Adresatami podręcznika są studenci uczelni zainteresowani podstawami wiedzy o zmianie klimatu, niezależnie od kierunku studiów oraz starsi uczniowie i nauczyciele. Poszczególne tematy „Klimatycznego ABC” łączą się z takimi obszarami wiedzy szkolnej, jak: fizyka, chemia, biologia z ekologią, geografia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik „Klimatyczne ABC” towarzyszy też kursowi internetowemu pod tą samą nazwą oferowanemu przez Uniwersytet Warszawski.

Podręcznik podzielony jest na kilka części, które przedstawiają m.in. mechanizmy globalnego ocieplenia, jego przyczyny, konsekwencje oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu, a także psychologię postaw wobec środowiska.

Podręcznik można pobrać za darmo na dedykowanej stronie >>