Szkolenie BHP dla studentów
26 października 2018

Uprzejmie informujemy, że szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego CKC UW (dawniej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji COME).
Program szkolenia oraz test będzie dostępny na stronie internetowej CKC UW (COME) w terminie od 02 listopada 2018 r. do 08 lutego 2019 r. Termin poprawkowy od 01 marca 2019 r. do 07 marca 2019 r.
Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.
Szkolenie zakończy się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.
Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” na innej uczelni wyższej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub na innej uczelni powinien poinformować Dziekanat swojego Wydziału lub p. Dorotę Olejarkę lub p. Ninę Zielińską z Inspektoratu BHP i OP UW. Studenci rozpoczynający naukę na studiach drugiego stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów pierwszego stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW (COME).
Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.
W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia 2019 r. do 15 września 2019 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 zł (ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019).Opłata jest wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w USOS.


Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej
18 października 2018

Szkolenie w formie wykładu odbędzie się w dn. 27.10.2018 r. (sobota) w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

studenci stacjonarni w godz. od 10.00 do godz.13.00

studenci niestacjonarni w godz. od 13.30 do godz.16.30

Tego samego dnia na zakończenie wykładu odbędzie się zaliczenie w formie testu. Warunkiem dopuszczenia do testu egzaminacyjnego będzie obecność na wykładzie.


Wszyscy się stresujemy, Miejski Drwal też – czyli o stresie i jak sobie z nim radzić
17 października 2018

Serdecznie zapraszamy 23 października o godz. 18.00 na wspólne odstresowanie w BUW-ie (sala 256). O różnych sposobach radzenia sobie ze stresem porozmawiają dr Szymon Chrząstowski oraz Miejski Drwal, czyli Piotr Szczurek, trener personalny. Wstęp wolny.

Spotkanie dla wszystkich, którzy chcą być w dobrej kondycji. Zapraszamy!

📍Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66.

Wydarzenie na facebook’u >>


FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem – raport z badań
16 października 2018

Jesteśmy przebodźcowani, przeinformowani, z jednoczesnym poczuciem «niebycia na bieżąco», «niedoinformowania», «niebywania». Odnosimy wrażenie, że omija nas wszystko to, co dobre, ciekawe, wartościowe i ważne. Wypolerowane życie innych, pokazywane na mediach społecznościowych, staje się więc naszym niedościgłym i niespełnionym marzeniem. Jeśli – w dużym uproszczeniu – rzeczywiście tak jest, to kto wie…? Być może cierpimy na FOMO (akronim dla Fear of Missing Out , które proponujemy tu odczytywać jako «strach przed odłączeniem»)?

To fragment wstępu do raportu z badań nad tzw. FOMO, którego współautorem jest dr Tomasz Baran z Wydziału Psychologii UW. 
Badacze postawili sobie za cel m.in. sprawdzenie skali problemu w Polsce, jego związku z dobrostanem psychofizycznym. Ponadto podzielili się rekomendacjami dotyczącymi tego, jak świadomie korzystać z zasobów Sieci i jednocześnie dbać o swój dobrostan.

 

Link do raportu:
https://goo.gl/pnfT91


Laureaci konkursu Miniatura 2
10 października 2018

Ogłoszono wyniki konkursu NCN Miniatura 2. Laureatami zostało ośmiu naukowców z UW, wśród których znaleźli się dr Agata Trzcińska (projekt „Wpływ aktywacji idei pieniądza na samooceny dokonywane przez dzieci w wieku przedszkolnym)i dr Jerzy Wojciechowski (projekt „Wykrywanie skrywanych informacji za pomocą analizy aktywności bioelektrycznej mózgu – rola pobudzenia emocjonalnego”). 

Środki przyznawane w ramach konkursu Miniatura 2 mogą służyć realizacji pojedynczego działania naukowego. Grant można przeznaczyć m.in. na kwerendę, badania pilotażowe i udział w konferencji.

W ramach drugiej edycji konkursu ogłoszono listę 94 laureatów. Na dofinansowanie ich badań przeznaczono łącznie prawie 3,45 miliona złotych. Największa pula środków przyznana została wnioskodawcom z grupy nauk o życiu. Dwie pozostałe kategorie, w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie, to nauki ścisłe i techniczne oraz nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Pełna lista rankingowa konkursu Miniatura 2 dostępna jest na stronie internetowej NCN.

Pełen komunikat na stronie UW >>


III KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
08 października 2018

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zaprasza do uczestnictwa w trzeciej edycji Konkursu na prace dyplomowe o największym potencjale komercjalizacyjnym w trzech kategoriach, dla prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Dzięki wsparciu sponsora Kancelarii Rzeczników Patentowych AOMB dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Nowością w tym roku jest dołączenie do grona sponsorów spółki celowej Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC sp. z o.o.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych prac dyplomowych o najwyższych potencjale komercjalizacyjnym lub wdrożeniowym. Planowanym efektem jest popularyzacja tematyki komercjalizacyjnej wśród studentów oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym.

Nagrody

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców, ufundowane przez Kancelarię Rzeczników Patentowych AOMB, następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:

  • PRACA DOKTORSKA – 5 000 zł brutto,
  • PRACA MAGISTERSKA – 4 000 zł brutto,
  • PRACA LICENCJACKA/INŻYNIERSKA – 3 000 zł brutto.

Jako nowość w bieżącym roku, w konkursie przewidziano również dodatkowo jedną nagrodę specjalną, której fundatorem jest spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego UWRC sp. z o.o.:

  • ROK DARMOWEJ PREINKUBACJI

Preinkubacja została rozwinięta w latach 90 ubiegłego wieku na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech oraz spopularyzowana przez szereg projektów finansowanych przez Programy Ramowe Unii EuropejskiejPreinkubator pozwala na rzeczywiste zaistnienie na rynku, bez konieczności ponoszenia ryzyka uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Preinkubacja w UWRC to także, często pierwszy krok do założenia własnej firmy (np. spółki spin-off z udziałem UWRC). 
Zobacz aktualnie preinkubowane projekty na stronie Bazy Ofert UW.

 

Kto, jak i do kiedy może zgłosić pracę dyplomową?

Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora po uzyskaniu zgody zarówno autora jak i promotora na zgłoszenie pracy (nagrodę otrzymuje autor). 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z dodaniem trzech załączników:
1) pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie PDF,
2) streszczenia pracy (1-2 strony w języku polskim),
3) prezentacji wypełnionej wg wzoru, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 października 2018 r.

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/