Rekrutacja na studia 2018/2019
18 maja 2018

Już 5 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019! Aby dowiedzieć się więcej o ofercie naszego Wydziału, należy przejść do zakładki „Dla kandydatów”.

 

Zapisy na studia odbywają się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Żeby wziąć udział w rekrutacji należy założyć konto w IRK, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacji

 • 5 czerwca – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
 • 4 lipca – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 13 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji przez jednostki, które nie prowadzą dodatkowych egzaminów wstępnych

Harmonogram rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki egzaminów maturalnych. Pod uwagę są brane punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także jednego z przedmiotów wybranych.

Na studia niestacjonarne matematyka i przedmiot wybrany nie są obowiązkowe, ale są za nie przyznawane punkty.

 

Nowy kierunek studiów – Stosowana Psychologia Zwierząt! 

Oferta studiów na rok akademicki 2018/2019 została poszerzona o nowy kierunek, Stosowaną Psychologię Zwierząt. 

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie kierunku

 

Katalog kierunków dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim podczas najbliższej rekrutacji znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 


Wyniki konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14
17 maja 2018

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje swoich dwóch najpopularniejszych konkursów – Opus 14 i Preludium 14. Z przyjemnością informujemy, że dofinansowanie otrzymały projekty pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Pisuli oraz mgr Pawła Łowickiego, którzy swoje granty będą realizowali na naszym Wydziale. 

 

Opus i Preludium to konkursy NCN na badania podstawowe organizowane w trzech kategoriach nauk: humanistycznych, o życiu, ścisłych i technicznych.

W 14. edycji konkursu Opus – dzięki któremu laureaci mogą stworzyć zespół i zakupić potrzebną do prowadzenia badań aparaturę – zgłoszono 1968 projektów na łączną kwotę ponad 350 mln zł. 394 z nich zakwalifikowano do finansowania. Badacze z UW zdobyli 48 grantów o wartości ponad 57 mln zł.

Konkurs Preludium skierowany jest do początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 37 badaczy z UW o łącznej wartości ponad 9,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 275 spośród 1154 złożonych projektów.

Więcej informacji o nagrodzonych badaniach i listy rankingowe można znaleźć na stronie NCN.


Wydział Psychologii znów na Pikniku Naukowym!
15 maja 2018

Wydział Psychologii znów pokaże się na Pikniku Naukowym. Piknik Naukowy to największa plenerowa impreza w Europie, która udowadnia, że nauka może być naprawdę pasjonująca. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale jest to też miejsce dla tych, którzy fascynacji doświadczeniami naukowymi jeszcze nie poczuli – piknikowe prezentacje mogą w nich zaszczepić tego bakcyla. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

W tym roku Piknik odbędzie się 9 czerwca 2018 na Stadionie Narodowym w godz. 11:00 – 20:00 i jego głównym tematem będzie RUCH. Przesunięcie, zmiana, czy translokacja? Od dynamiki cząstek aż po zderzenia gwiazd. Od ruchu na styku neuronów aż po globalne migracje. Świat nigdy nie zamiera w bezruchu. Podobnie nauka nie ustaje w wysiłkach, by ten zmieniający się świat opisać. Dlatego, by zrozumieć zasadę rzeczy, podążymy za naukowcami i zobaczymy, co wprawia mikro- i makrokosmos w ruch. 

 

My będziemy przedstawiać dwa aspekty ruchu w psychologii:

 

 • Aktywność fizyczna i jej wpływa na mózg i umysł – dr Natalia Gawron

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ ocenia wydatek energetyczny z ostatnich 7 dni na podstawie częstotliwości, czasu trwania i intensywności ruchu. Nasze badania pokazały, że istnieją istotne związki między tak badaną aktywnością, a funkcjami uwagi, pamięci operacyjnej oraz strukturą mózgu. Osoby deklarujące większą aktywność miały zdrowsze ciało modzelowate i konar móżdżku. Miały też lepszą uwagę i nastrój.

Podczas pokazu osoby odwiedzające stanowisko będą mogły sprawdzić, jak wypada ich aktywność fizyczna w świetle norm Międzynarodowej Organizacji Zdrowia- wezmą udział w przykładowym badaniu aktywności fizycznej w formie zbliżonej do tej, jaką wykorzystuje się w badaniach neuropsychologicznych. Nauczą się również używać krokomierza, będą mogły poszerzyć swoją wiedzę i mamy nadzieję, że poczują się zachęcone, by zwracać większą uwagę na ruch i jego związki z samopoczuciem i sprawnością umysłu. Zwiedzający będą mogli zapisać się na listę mailingową w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych badaniach nad ruchem i funkcjami umysłowymi.

 

 • Śledzenie ruchu gałek ocznych za pomocą eye–trackera i jego wykorzystanie – mgr Kinga Szymaniak

Temat ruchu w psychologii można traktować bardzo szeroko: od ruchu myśli, poprzez aktywność fizyczną, aż po drobny, ale znaczący ruch gałek ocznych. Badanie tego ostatniego jest od niedawna dużo doskonalsze ze względu na pojawienie się eye–trackera – urządzenia pozwalającego na śledzenie trajektorii ruchu, punktu skupienia wzroku oraz obserwowania zmian rozmiaru źrenicy. W naszej pracy naukowej badamy m.in. relację między nieświadomym kierowaniem uwagi na obiekty wywołujące emocje a cechami osobowości i stanami emocjonalnymi. Przykładowo, ciekawi nas, czy osoby odczuwające radość skupiają swoją uwagę częściej na bodźcach przyjemnych niż neutralnych.

Zwiedzający wezmą udział w próbce badania poświęconego skupianiu uwagi na bodźcach wywołujących emocje. Ich zadaniem będzie oglądanie prezentowanych na ekranie monitora obrazków, które poprzedzone będzie kalibracją wzroku. Dodatkowo, zwiedzający będą mieli także okazję podyskutować o wynikach przeprowadzonych przez nasz zespół badań, jak i o zastosowaniach eye-trackingu w badaniach psychologicznych.

 

Tak jak i w poprzednich latach, udział Wydziału w Pikniku koordynuje dr Karolina Hansen ze wsparciem dr Aleksandry Świderskiej.

Zapraszamy 9 czerwca na Stadion Narodowy a teraz do zanotowania sobie terminu w kalendarzu.

Wydarzenie na facebook’u >>

Oficjalna strona >>


Prof. Emilia Łojek laureatką nagrody the International Neuropsychological Society
10 maja 2018

Z ogromną przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Emilia Łojek została laureatką nagrody the Paul Satz Mentoring Award przyznawanej przez the International Neuropsychological Society osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju studentów i młodszych pracowników naukowych w dziedzinie neuropsychologii.

Serdecznie gratulujemy!

 


25 maja – piknik dla pracowników UW

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność naszego wydziału na piknik dla pracowników UW zaplanowany na 25 maja. W zeszłym roku integrowaliśmy się bardziej na wydziale, a w tym roku zachęcamy do większej integracji z pracownikami innych wydziałów. Na uczestników czekają zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami i loteria. Będzie też koncert Urszuli Dudziak. Trwa rejestracja.

W ubiegłym roku w czasie pikniku pracownicy uniwersytetu wpisywali do księgi wniosków, życzeń i zażaleń głównie prośby o zorganizowanie wydarzenia w przyszłym roku. Ich życzenie się spełni: piknik odbędzie się 25 maja. Dzięki wydarzeniu osoby, które na co dzień pracują w różnych jednostkach, wydziałach i biurach UW będą mogły się poznać i zintegrować.

W ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 w godz. 14-20 będzie można porozmawiać i zjeść potrawy z grilla. – Taki piknik poprawia relacje między pracownikami. W luźnej atmosferze mogłam porozmawiać z osobami, z którymi na co dzień mam kontakt mailowy lub telefoniczny – mówiła rok temu pani Katarzyna, pracująca w uniwersyteckiej administracji.

Ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja na piknik. Odbywa się ona przez stronę internetową piknikuw2018.evenea.pl.

Wydarzenie na facebooku UW: www.facebook.com/events.

 

Źródło>>


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

 • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
 • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
 • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
 • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
 • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
 • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.