Zmiana terminu rejestracji na przedmioty semestru letniego 2021/2022
03 grudnia 2021

W związku z problemami technicznymi, rejestracje na przedmioty Wydziału Psychologii semestru zimowego zostają PRZEŁOŻONE na

10.12.2021

 

godziny rozpoczęcia rejestracji pozostają niezmienione

20:00 – obligatory

20:30 – specjalizacje

21:00 – fakultety


Zasady działania obsługi systemu rezerwacji sal do spotkań – prezentacja
30 listopada 2021
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją poświęconą zasadom działania obsługi systemu rezerwacji sal do spotkań. Jest to innowacja, którą wdrażamy na naszym Wydziale w wyniku prac zespołu ds. przestrzeni.
 
Autor prezentacji: Michał Markowicz.
 

PREZENTACJA >>

 
 
 

Wyniki konkursów NCN PRELUDIUM 20 i OPUS 21
29 listopada 2021

NCN ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 20 i OPUS 21 . Miło nam poinformować, że wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty:

  • dr. hab. Marcina Zajenkowskiego, prof. ucz. – Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samowzmacnianiem i narcystyczną wyższością (OPUS 21)
  • dr Agaty Trzcińskiej – Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń (OPUS 21)
  • mgr Joanny Boruszak-Kiziukiewicz – Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych (PRELUDIUM 20)
  • mgr Karoliny Golec – Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (PRELUDIUM 20)
  • mgr AgnieszkI E. Łyś – Esencjalizm biologiczny a behawioralne wskaźniki postaw wobec przestępstw seksualnych (PRELUDIUM 20)
  • mgr. Macieja Pastwy – Ryzykowność decyzji finansowych pod wpływem emocji wywołujących tendencje behawioralne dążenia i unikania (PRELUDIUM 20)
  • mgr Magdaleny Szmytke – Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt  (PRELUDIUM 20)

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji >> 


Rejestracja na przedmioty semestr LETNI 2021/2022
24 listopada 2021

Rejestracja na obligatory, fakultety, specjalizacje:

Terminy

UWAGA!

W związku z problemami technicznymi rejestracje zostały przełożone na 10.12.2021.

 


Profesor Konrad Jankowski i Profesor Maciej Stolarski w gronie 2% najbardziej wpływowych badaczy!
23 listopada 2021

Z dumą informujemy, że w najnowszym rankingu naukowców opracowanym na Uniwersytecie Stanforda spośród pracowników Wydziału Psychologii UW dr hab. Konrad Jankowski, prof. ucz. i dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. znaleźli się w gronie 2% najbardziej wpływowych badaczy w roku 2020. Serdecznie gratulujemy!

Źródło >> 


Kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”
15 listopada 2021
Image
 
Przekazujemy informację na temat otwartej rekrutacji na kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”, organizowany w ramach Sojuszu 4EU+.
 
„Pathogenesis of Epilepsy” to 14-tygodniowy kurs online, który będzie dotyczył m.in. analizy czynników neurobiologicznych wpływających na problem padaczki. Do jego głównych celów należy pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii padaczki, zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami badawczymi oraz identyfikacja wyzwań i problemów związanych z tym zaburzeniem.

Zajęcia skierowane są do studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych badaniami nad padaczką. 

Kurs jest organizowany przez: Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (International League Against Epilepsy). 

Potrwa 14 tygodni i będzie odbywał się online.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 15 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kursu >>

image.png