Rejestracja na przedmioty obligatoryjne I roku – bloki

Lista bloków i grup przedmiotów


Data publikacji: 04 września 2023