Uchwała Rady Wydziału Psychologii w sprawie przyjęcia oświadczenia na temat autonomii społeczności akademickiej

Uchwała Rady Wydziału Psychologii w sprawie przyjęcia oświadczenia na temat autonomii społeczności akademickiej

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 28 kwietnia 2023 roku Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jednogłośnie przyjęła oświadczenie na temat autonomii społeczności akademickiej. Treść oświadczenia publikujemy poniżej:

 

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża sprzeciw wobec gróźb rewizji dofinansowania jednostek naukowych ze względu na wystąpienia publiczne ich pracowników. Wypowiedź z dnia 24 kwietnia ministra Przemysława Czarnka, którego ustawowym obowiązkiem jest tworzenie optymalnych warunków dla autonomii społeczności akademickiej, nie powinna mieć miejsca.

Jednocześnie wyrażamy naszą solidarność z pracownicami i pracownikami Instytutu Filozofii i Socjologii PAN – jednostki naukowej niezwykle zasłużonej dla samowiedzy naszego społeczeństwa.

 

Pełna treść Uchwały nr 8 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia na temat autonomii społeczności akademickiej wraz z załącznikiem stanowiącym treść oświadczenia dostępna jest na stronie Dziennika dokumentów i aktów prawnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Data publikacji: 28 kwietnia 2023