Grant w ramach programu „Perły Nauki”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o grancie w ramach programu „Perły Nauki” uzyskanym przez mgr Dominika Puchałę, doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Skrócony tytuł wyróżnionego projektu brzmi „Strategia asymilacyjna ruchu LGBT+ w Polsce”.

 

Projekt Dominika Puchały jest kontynuacją jego wcześniejszych badań nad emancypacyjnym wykorzystaniem symboliki grup większościowych przez mniejszości, których wyniki opublikowane zostały w książce Tęczowa Matka Boska, Orzeł i Polka Walcząca: Emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce (Warszawa 2020). Obecny projekt pozwoli lepiej zrozumieć strategie podejmowane przez ruch LGBT+ w Polsce oraz jej konsekwencje w związku z uwarunkowaniami społeczno-politycznymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie strategii asymilacyjnej, czyli próbie wpisywania osób LGBT+ w szerszą, dominującą grupę wszystkich Polek i Polaków czy wszystkich katolików i katoliczek.

 

Dominik Puchała – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta w grancie realizowanym w Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii UW. Ukończył z wyróżnieniem Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW (tytuł magistra sztuk wyzwolonych). Trzykrotnie otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe oraz czterokrotnie stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów. Naukowo zajmuje się przede wszystkim mową nienawiści wobec osób LGBT+ i ruchami skrajnie prawicowymi. Jego ostatnia książka naukowa to Tęczowa Matka Boska, Orzeł i Polka Walcząca: Emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce (Warszawa 2020).


Data publikacji: 15 marca 2023