Oferta pracy: Kierownik Sekcji Badań

W związku ze zmianą organizacyjną

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

poszukuje osoby na nowe stanowisko:

 

Kierownik Sekcji Badań

 

Sekcja Badań jest sekcją administracyjną i zajmuje się obsługą działalności naukowej pracowników Wydziału Psychologii, w tym projektów badawczych (zewnętrznych oraz wewnętrznych: wsparciem w ich zdobywaniu, prowadzeniu i rozliczaniu). Zapraszamy osoby z doświadczeniem naukowym lub administracyjnym.

 

Do zadań kierownika sekcji będzie należało:

 • wspieranie pracowników naukowych i doktorantów w zdobywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów badawczych, w tym projektów finansowanych ze środków międzynarodowych;
 • monitorowanie krajowych i zagranicznych programów badawczych, umożliwiających pozyskanie środków na projekty badawcze (m.in. UE, NCN, NCBiR, FNP, MEN i in);
 • inicjowanie i nadzorowanie działań wspierających pozyskiwanie projektów badawczych;
 • zarządzanie zespołem opiekunów projektów (pracowników sekcji);
 • nadzór nad obsługą administracyjno-finansową prowadzonych projektów badawczych (w tym analiza kosztów i wydatków, weryfikacja dokumentów, monitorowanie prawidłowej realizacji projektów pod względem formalno-prawnym, wprowadzanie zmian w harmonogramach i kosztorysach, itp);
 • współpraca z sekcją finansową i zespołem ds zamówień publicznych;
 • współpraca z kierownikami projektów oraz menedżerami projektów;
 • współpraca z innymi jednostkami administracji uniwersyteckiej zajmującymi się wsparciem pracy badawczej, facylitowanie przepływu informacji i dobrych praktyk;
 • współpraca z instytucjami finansującymi projekty badawcze;
 • wsparcie procesów ewaluacji działalności naukowej i badawczej dyscypliny naukowej Psychologia;
 • sporządzanie raportów, sprawozdań, zestawień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów badawczych;
 • realizacja innych powierzonych zadań.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 26 marca 2023 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KIEROWNIK – SEKCJA BADAŃ).

Pełna treść ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną znajduje się tutaj.

Ze względów praktycznych proces rekrutacyjny odbędzie się częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Data publikacji: 08 marca 2023