Prof. Konrad Jankowski redaktorem czasopisma The Journal of Psychology

Dr hab. Konrad Jankowski, prof. ucz. dołączył do grona stałych redaktorów (associate editor) czasopisma The Journal of Psychology. Jest to istniejące od 1935 roku interdyscyplinarne czasopismo psychologiczne, którego obecny Impact Factor wynosi 2.92.

Serdecznie gratulujemy!

Strona czasopisma >> 


Data publikacji: 04 lipca 2022