Ogłoszenie o konkursie – stanowisko post-doc

Ogłoszenie o konkursie – stanowisko post-doc

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa
Nazwa stanowiska: Post-doc/adiunkt

Wymagania:

 1. Tytuł doktora w zakresie psychologii;
 2. Doświadczenie w zakresie zaawansowanych metod analizy danych z wykorzystaniem programów Statistica, SPSS;
 3. Bardzo dobra znajomość metodologii prowadzenia badań psychologicznych;
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 5. Dorobek publikacyjny;
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

Opis zadań:

 1. Kodowanie i analiza danych z badań z wykorzystaniem aktygrafów;
 2. Tworzenie bazy danych i ich aktualizacje;
 3. Wykonywanie analiz statystycznych.

Typ konkursu NCN: Opus 18
Termin składania ofert: 26 maj 2022, 23:59
Forma składania ofert: na adres malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: umowa o pracę
Planowany okres zatrudnienia: 1.07.2022 – 30.06.2023 (12 miesięcy);

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o udziale w projektach badawczych, wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą;
 2. Wykaz publikacji naukowych;
 3. Skan dyplomu doktorskiego;
 4. List motywacyjny;
 5. Podpisana klauzula dotycząca ochrony danych osobowych – pobierz

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Data dodania ogłoszenia: 20 maja 2022 r.


Data publikacji: 20 maja 2022