Rejestracja na przedmioty semestru zimowego 2022/23

Harmonogram rejestracji

2500-PL-PS-2022Z-OB – rejestracja na przedmioty obowiązkowe rok II-IV

2500-PL-PS-2022Z-OB1 – rejestracja na przedmiotu obowiązkowe rok I

2500-PL-PS-2022Z-SP – rejestracja na przedmioty specjalizacyjne, dla studentów specjalizacji ogólnej. Zapisy będą odbywały się w trakcie trwania II serii. Do rejestracji zostaną przeniesione wyłącznie przedmioty które mogą być udostępnione dla studentów spoza specjalizacji (301-315). W trakcie serii III-IV w rejestracji do rejestracji uzyskają dostęp studentci zapisani na specjalizację, w trakcie serii możliwe będzie zapisanie się na przedmiot spoza wybranej specjalizacji.

2500-PL-PS-2022Z-F – rejestracja na przedmioty fakultatywne, dla studentów roku II-V

2500-PL-PS-2022Z-F-V – rejestracja na przedmioty fakultatywne dla studentów V roku. Jedna seria zapisów, 31.05.2022 21:00-23:59, limit 2 kursy

2500-PL-PS-2022Z-(numer specjalizacji)- rejestracja na przedmioty specjalizacji, seria dedykowana dla studentów danej specjalizacji. Zapisy będą odbywały się w trakcie trwania I serii.

2500-PL-2022Z-II-B – rejestracja na bloki przedmiotów obligatoryjnych II roku (seminaria i ćwiczenia). W trakcie zapisów odbędą się II serie:
– I seria – 26.05.2022-27.05.2022 – seria dedykowana, możliwość wybrania grup dziennych/wieczorowych zgodnych z trybem studiów
– II seria – 29.05.2022 – seria bez dedykacji, w jej trakcie możliwe będzie wymiana w giełdzie grup dziennych i wieczorowych, WYŁĄCZNIE pomiędzy zapisanymi studentami. W trakcie tej serii nie będzie możliwe wykonywanie nowych rejestracji.

Terminy grup ćwiczeń dla rejestracji w blokach

 

 

Ogólne zasady rejestracji:

  1. rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy” do limitu grupy
  2. limit grupy może zostać zmieniony przez prowadzących
  3. nie jest możliwe dopisywanie do grup poza rejestracją, ponad limit
  4. wymiany między grupami można przeprowadzić wyłącznie przez giełdę
  5. w trakcie wyboru kursów fakultatywnych i specjalizacyjnych konieczne jest zweryfikowanie kryteriów naboru. Niespełnienie kryteriów naboru może skutkować wykreśleniem z listy decyzją prowadzących zajęcia. Decyzja o wykreśleniu może zostać podjęta w dowolnym momencie trwania zapisów.

Data publikacji: 19 maja 2022