Dr Paweł Łowicki laureatem stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022

W tegorocznej edycji stypendiów START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) wnioski złożyło 794 kandydatów z całej Polski. FNP wybrała stu laureatów, 12 z UW w tym dr. Piotra Łowickiego z naszego wydziału.

O stypendia START FNP mogą ubiegać się młodzi naukowcy o wyróżniającym się dorobku badawczym, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Gratulujemy!

 

Więcej informacji tutaj


Data publikacji: 18 maja 2022