[Seminarium RNDP] O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, które odbędzie się 17 maja o godzinie 14:00. Wystąpienie pt. „O umyśle robotów: Sprawcy i odbiorcy w interakcjach moralnych” wygłosi dr Aleksandra Świderska z CBU WPs UW.

Spotykamy się online na platformie ZOOM. Link do spotkania podamy wkrótce.

 

Streszczenie wystąpienia:

Roboty charakteryzujące się złożonymi umiejętnościami i wyglądem zbliżonym do ludzkiego  stopniowo stają się elementem życia codziennego. Pełnią coraz więcej ról społecznych, a to sprawia, że możemy zastanawiać się, czy roboty w jakiś sposób myślą? Czy rozumieją to, co  dzieje się wokół nich? Czy cokolwiek czują? Co najważniejsze, roboty biorą udział w  interakcjach moralnych, w których jedna strona (sprawca) wyrządza krzywdę drugiej stronie  (odbiorcy). Wyniki wcześniejszych badań pokazały, że ludzie mają mniej oporów przed  zastosowaniem przemocy fizycznej wobec robota niż człowieka. Z drugiej strony odczuwają  empatię wobec robotów, zarówno na poziomie deklaratywnym, jak i wzorców pobudzenia  psychofizjologicznego. Ludzie wykazują też naturalną tendencję do antropomorfizacji, czyli  przypisywania robotom ludzkich zdolności umysłowych. W prezentacji opowiem o tym, jak ta  skłonność kształtuje się w kontekście postrzegania robotów w rolach sprawcy i odbiorcy w interakcjach z człowiekiem. Opierając się na rozbieżnych przewidywaniach co do atrybucji  umysłu wynikających z diadycznej teorii moralności i teorii dehumanizacji zastanowimy się  wspólnie, czy roboty mają potencjał, aby przekształcić nasze rozróżnienia między kategoriami.  


Data publikacji: 16 maja 2022