Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu „Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania”

Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu NCN OPUS-14

Tytuł projektu: Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania

Opis projektu – https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/393245-pl.pdf

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Pisula

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów

naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,

wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanego dalej „Regulaminem”)

Wymagania względem kandydatów:

– jest doktorantem(-tką) na studiach doktoranckich (psychologia)

– posiada udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. zachowania żywieniowe, nowa żywność)

– jest autorem minimum 1 artykułu związanego z tematyką projektu opublikowanego lub zaakceptowanego na forum międzynarodowym

– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,

– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu,

 

OPIS ZADAŃ

Osoba na stanowisku stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i prowadzenie zadań badawczych (projekty jakościowe i ilościowe)
 • kodowanie i analiza uzyskanych danych (projekty jakościowe i ilościowe)
 • przygotowywanie raportów z badań (projekty jakościowe i ilościowe)
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • wyszukiwanie materiałów naukowych i materiałów do badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 50%.

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium,

Wysokość stypendium: 2300 zł miesięcznie,

Czas pobierania stypendium: 13 miesięcy,

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: marzec 2022 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

 • Zgłaszanie wniosków: 10-16.02.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję: 17-21.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 23.02.2022 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: klaudia.modlinska@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty-doktoranta, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim lub angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 


Data publikacji: 07 lutego 2022