Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na nowopowstające stanowisko
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne). 
 • Bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych.
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne).  
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter). 
 • Analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej.
 • Zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych).
 • Asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury. 
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, wyższe zawodowe lub wyższe/doktorat. 
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego lub naukowego. 
 • Co najmniej podstawowe zainteresowanie badaniami naukowymi, w szczególności metodami obrazowania mózgu i psychofizjologią. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się technicznych aspektów działania systemów monitorowania pracy mózgu (EEG, fNIRS), z możliwością obsługi dostępnych urządzeń po przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego wystarczająca do komunikacji z badaczami nie mówiącymi po polsku oraz do rozumienia tekstów i instrukcji w języku angielskim. 
 • Samodzielność, rzetelność, proaktywne szukanie rozwiązań, zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się zasad pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z projektami badawczymi, w szczególności
  w dyscyplinie naukowej związanej z badaniami prowadzonymi z udziałem ludzi. 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nowych technologii i/lub techniczne. 
 • Kompetencje w zakresie programowania, np. R, Matlab, Python, lub inne oprogramowanie stosowane przy aparaturze badawczej. 
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki, elementów konstrukcji sprzętu cyfrowego, programowania mikrokontrolerów i interfejsów analogowo-cyfrowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą. 
 • Możliwość współudziału w realizacji badań naukowych.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Formalna nazwa stanowiska: specjalista inżynieryjno-techniczny lub specjalista badawczo-techniczny. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniudo dn. 10.01.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB).  

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Data publikacji: 21 grudnia 2021