Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children

APPEAL TO PRACTITIONERS
Polish version below
APEL DO SPECJALISTÓW PRAKTYKÓW
wersja polska poniżej

BILINGUALISM IS THE NORM, ALTHOUGH IT IS CONNECTED NOT ONLY WITH BENEFITS BUT ALSO WITH CHALLENGES

On 9th December 2021 a group of 23 Polish researchers working in the areas of multilingualism, child development, language acquisition and learning, speech & language disorders, and related topics, announced an appeal to all professionals working with bi- and multilingual children. The appeal points to the basic facts about bilingual development that – as we are convinced – scientists around the world agree on. The aim of the appeal is to disseminate evidence based knowledge about bilingualism and to prevent the spread of false information on this topic, especially among professionals either working  in Poland or with children acquiring Polish as one of their languages.

The appeal was originally published in Polish.

We translated the appeal into English and would like to invite the international community of researchers  to support our initiative as well. The full English version of the appeal can be accessed here (along with a full list of signatories and a list of selected scientific publications):

https://drive.google.com/file/d/14PNM3rhXKQa61seyzyrqCVL1_uYeduet/view?usp=sharing

The Appeal Translation

The form in English where the appeal can be signed may be accessed here: 

https://forms.gle/9rwMq6SXpBm2ozEU6

 

Signatures in support of the appeal will be collected until December 31, 2021.

 

The Polish version of the appeal along with a full list of signatories and a list of selected scientific publications regarding the statements presented in the appeal, can be accessed here: http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98 /2021/12/APEL_5stron.pdf.

We are still in the process of gathering further support from other researchers from Poland or speaking Polish (the form in Polish where the appeal can be signed may be accessed here: https://forms.gle/afsT3NzFb1qfKtdn8).

If you agree with the appeal and you are professionally involved in research on child development, language, bi- and multilingualism or other related topics, we would be grateful for your support! The full list of researchers supporting the appeal will be circulated in Poland in January 2022 among counselling centres (typically providing psychological support and speech and language therapy for children) and other institutions related to education and public health. Your data (name, surname, academic degree / title, affiliation, academic discipline) will be on the list if you give your consent to make it public. You can support the appeal but still not agree to reveal your personal data. In that case, we will include the information about the number of supporters, without making their data public.

Contact in matters related to the appeal: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl

 


WERSJA POLSKA

Grupa 23 doświadczonych badaczy i badaczek wystosowała apel do wszystkich profesjonalistów zajmujących się dziećmi dwujęzycznymi.  Apel wskazuje na podstawowe fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, co do których naukowcy z całego świata są zgodni. Celem tej inicjatywy jest upowszechnianie wiedzy o dwujęzyczności opartej na przesłankach naukowych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji na ten temat.

Treść apelu, wraz z pełną listą sygnatariuszy oraz spisem wybranych publikacji naukowych dotyczących tez zawartych w apelu, można przeczytać (oraz pobrać do dalszego upowszechniania) tutaj:

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/APEL_5stron.pdf

Pod apelem podpisało się pięć badaczek z Wydziału Psychologii UW (a łącznie siedem z Uniwersytetu Warszawskiego): prof. dr hab. Barbara Bokus, prof. dr hab. Ewa Haman, dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz., prof. dr hab. Ewa Pisula, prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi.

Sygnatariusze zachęcają innych badaczy i badaczki zajmujących się  zawodowo badaniami naukowymi nad rozwojem dzieci, językiem, dwu- i wielojęzycznością lub innymi pokrewnymi tematami, do poparcia tej inicjatywy.

 

Poparcie apelu jest możliwe poprzez formularz:

https://forms.gle/afsT3NzFb1qfKtdn8

 

Podpisy popierające apel będą zbierane do 31 grudnia 2021 r.

 

W sprawach związanych z apelem można kontaktować się z Profesor Ewą Haman (ewa.haman@psych.uw.edu.pl)


Data publikacji: 08 grudnia 2021