Seminarium RNDP: Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się zdalnie 30 listopada (początek tradycyjnie o 14:00).
Prezentację pt. „Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz” przedstawi dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM pod adresem: 
https://us02web.zoom.us/j/83937024930

Streszczenie wystąpienia:

W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia badań dotyczących ryzykownych stanów psychicznych zwiastujących rozwój zaburzeń psychotycznych wraz z nakreśleniem obszarów, które sprawiają trudność badaczom (np. predykcja, brak poznania mechanizmów). Główny temat wykładu stanowić będzie prezentacja wyników badań dotyczących mechanizmów psychologicznych kształtujących ryzyko psychoz w populacji klinicznej, jak również u osób zdrowych psychicznie (tzw. ryzyko psychometryczne). Istotnym wnioskiem płynących z prowadzonych w tym obszarze badań jest potrzeba poszukiwania modeli integracyjnych, które wskazują na działanie interakcyjne różnych czynników tworząc kontekst ryzykownych stanów psychicznych (ryzyko addytywne). Omówione zostaną badania, które wskazują na interakcję czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu ryzyka psychoz.

tytuł spotkania i ludzik z bagażem idący po linie


Data publikacji: 25 listopada 2021