Doktoranci Wydziału laureatami konkurs na mobilność w ramach IDUB UW

Rozstrzygnięto I konkurs na dofinansowanie mobilności doktorantek i doktorantów UW w ramach Działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW”. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez doktorantów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia krótkoterminowych wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych oraz udziału w szkoleniach.

Na liście laureatów wniosków, które uzyskały dofinansowanie znalazły się doktorantki i doktoranci naszego Wydziału (w kolejności liczby uzyskanych punktów):

Krótkoterminowy wyjazd naukowy

  • mgr Borys Jastrzębski
  • mgr Małgorzata Pięta
  • mgr Maria Babińska

Udział w szkoleniu

  • mgr Wojciech Waleriańczyk
  • mgr Joanna Gorgol

Pełna lista laueratów >>


Data publikacji: 09 listopada 2021