Doktor Aleksandra Świderska laureatką konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4

 
Z radością informujemy, że dr Aleksandra Świderska z Centrum Badań nad Uprzedzeniami naszego Wydziału została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki Beethoven Classic 4.
 
Celem projektu jest zbadanie podstawowych właściwości mowy nienawiści oraz jej wpływ na słuchaczy. Zespół badawczy stworzy bazę danych audio i opracuje cechy akustyczne, językowe i paralingwistyczne mowy nienawiści. Dr Świderska spodziewa się, że w formie nagrań będzie ona wywoływała silniejsze reakcje emocjonalne i tym samym będzie trudniej się do niej przyzwyczaić niż do jej odpowiedników tekstowych. Planuje przyjrzeć się aktywności psychofizjologicznej i behawioralnej uczestników badania (np. aktywność skóry, serca, mózgu), która będzie reakcją na modyfikację treści stwierdzeń, sposobu ich prezentacji czy opcji odpowiedzi. Projekt „Mowa nienawiści: Od automatycznej klasyfikacji do zrozumienia dynamiki emocjonalnej” otrzymał ponad 437 tys. zł.
 
 
 

Data publikacji: 20 października 2021