Infrastruktura badawcza IDUB dostępna dla naukowców

Dzięki konkursowi na zakup infrastruktury badawczej, finansowanemu ze środków IDUB, 14 zespołów z UW otrzymało wiosną 2021 r. fundusze na wyposażenie swoich laboratoriów w nowoczesny sprzęt. Zgodnie z zasadami konkursu dostęp do aparatury będzie miał nie tylko zespół, który wnioskował o zakup. Korzystać z niej będą mogły – na uzgodnionych zasadach – także pozostałe grupy badawcze UW. Pierwsza aparatura została już zakupiona. To siedem eye-trackerów, o które wnioskował Wydział Psychologii. Sprzęt został przetestowany i jest gotowy do wykorzystywania w badaniach.

Kierownikiem projektu, w ramach którego kupiono eye-trackery, jest dr Alicja Niedźwiecka z Wydziału Psychologii. Na zakup sprzętu otrzymała 202 tys. zł. Konkurs organizowany był w ramach działania IDUB I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej”, realizowanego w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego II „U podstaw mikro- i makroświata”.

 
tobii pro glasses
 
Specyfikację techniczną zakupionych eye-trackerów oraz opis potencjalnych zastosowań w badaniach znaleźć można na stronie: isz.uw.edu.pl/infrastruktura-badawcza-idub.

Dr Niedźwiecka zachęca wszystkie zespoły badawcze zainteresowane wypożyczeniem eye-trackerów do kontaktu poprzez formularz dostępny online >> https://forms.gle/FzuhTH644bRrfdXm7

 

Data publikacji: 18 października 2021