Konkurs na stanowisko starszego asystenta w zakresie psychoterapii | Open position of senior assistant lecturer in the field of psychotherapy

[English below]
 
Dziekan Wydziału Psychologii ogłasza konkurs na stanowisko starszego asystenta w zakresie psychoterapii (pełny etat dydaktyczny). Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć i kontakt ze studentami i która jednocześnie ma wykształcenie oraz doświadczenie psychoterapeutyczne.
Więcej informacji
Formularz dla kandydatów – Form for candidates
Zasady przeprowadzania konkursów
 
Dean of the Faculty of Psychology invites applications for a position of senior assistant lecturer in the field of psychotherapy (full teaching position). We are searching for a candidate who likes teaching, being in contact with students and who at the same time has psychotherapeutic knowledge and experience.
More information
Form for candidates
Detailed rules and the procedure of conducting contests

Data publikacji: 08 października 2021