Fundacja GPW zaprasza do udziału w Dniu Edukacji Finansowej

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „DZIEŃ EDUKACJI FINANSOWEJ 14.10.2021 / transmisja online”

 

Fundacja GPW zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Dniu Edukacji Finansowej.

Wydarzenie odbędzie się w formule online 14 października br.

Osoby, które zarejestrują się do udziału w wydarzeniu, otrzymają link do platformy z transmisją wydarzenia online.

Szczegóły programu oraz rejestracja na https://tiny.pl/9rr24

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W programie Dnia Edukacji znajdą się liczne warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, ale także szerzej – z zarządzaniem finansami osobistymi, kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwem. Uwagę poświęcimy również zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, a także problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach. Podczas debaty pt. „Wyzwania dla edukacji finansowej Polaków oraz instytucji rynku kapitałowego” przyjrzymy się stanowi kompetencji finansowych Polaków, poszukamy przyczyn niedostatków w tym zakresie oraz postaramy się zdefiniować metody zapobiegania im.  W programie wydarzenia nie zabraknie także informacji o projektach z zakresu edukacji ekonomicznej.

Program wydarzenia został podzielony na moduły kierowane do różnorodnych grup odbiorców:

  •  studentów i początkujących inwestorów,
  •  nauczycieli  i rodziców,
  •  dorosłych i  seniorów.

Do współpracy merytorycznej zaproszono ekspertów z ww. dziedzin oraz przedstawicieli partnerów i organizacji zajmujących się problematyką szerokiej edukacji finansowej społeczeństwa.

Realizację Dnia Edukacji Finansowej dofinasowano z programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Współorganizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz  Ośrodek Rozwoju Edukacji. Partnerem głównym wydarzenia jest PKN ORLEN. Partnerami Dnia Edukacji Finansowej będą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, PFR Portal PPK, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Warszawski Instytut Bankowości, CFA Society Poland, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Biuro Maklerskie mBanku oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Rzeczpospolita i Gazeta Giełdy Parkiet, Polska Agencja Prasowa, RMF oraz dlaStudenta.pl.

Więcej informacji >> 


Data publikacji: 06 października 2021