Zniżka czesnego na rok akademicki 2021/2022 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA W JĘZYKU POLSKIM I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

 

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

  1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

 

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.

 

  1. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekan ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do skrzynki Sekcji Studenckiej znajdującej się na portierni Wydziału lub wysłać pocztą).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2021 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2021 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 należy uiścić do dnia 30.09.2021 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Data publikacji: 30 lipca 2021