Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły – nowość wydawnicza

Polecamy nową publikację „Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły” napisaną pod redakcją naukową dr Agnieszki Burnos, dr hab. Kamilli Bargiel-Matusiewicz, dr hab. Grażyny Katry oraz prof. dr hab. Ewy Pisuli. 

Autorzy książki podejmują fundamentalne zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania współczesnej szkoły w czterech blokach tematycznych:

– Wspieranie ucznia w procesie przyswajania wiedzy, analiza czynników sprzyjających i niekorzystnych
– Wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym i społecznym
– Sylwetka nauczyciela
– Analiza zjawiska przemocy  oraz propozycje przeciwdziałania

Autorzy są zarówno naukowcami, badaczami, jak i specjalistami praktykami w swoich dziedzinach, co pozwoliło im nie tylko na przedstawienie najnowszej wiedzy psychologicznej, lecz także na zilustrowanie omawianych zagadnień realnymi przykładami z praktyki szkolnej. Dzięki temu monografia nabrała bardzo żywego, bezpośredniego charakteru. Ogromnym jej atutem jest również omówienie szerokiej gamy programów profilaktyczno-wychowawczych, ułatwiających pedagogom i psychologom odnoszenie się do takich zjawisk jak doświadczanie przemocy, stygmatyzacja, samotność, trudności w funkcjonowaniu rodzin, zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem substancji psychoaktywnych czy niewłaściwe nawyki żywieniowe.

z recenzji dr hab. Elżbiety Turskiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Książka odkrywa przed czytelnikiem na nowo zdefiniowaną szkołę, uwrażliwia na rozliczne doświadczenia i problemy uczniów oraz nauczycieli, a także stanowi cenne źródło wiedzy o sposobach wspierania i stymulacji uczniów z różnymi ograniczeniami i w różnych okolicznościach.

z recenzji dr hab. Ludwiki Wojciechowskiej, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

W tomie publikują:

Anna Banasiak, Natalia Banasik-Jemielniak, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Anna Bilska, Agnieszka Burnos, Ewa Czerniawska, Barbara Filipiak, Alicja Gniewek, Grażyna Katra, Agnieszka E. Łyś, Karolina Małek, Ewa Pisula, Paweł Przewłoka, Anna Rędzio, Katarzyna Schier, Marta Siepsiak, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Wiktor Soral, Anna Szuster, Katarzyna Wojtkowska, Kamila Zochniak.

 

SKLEP WYDAWNICTWA SCHOLAR >>

okładka wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły

Data publikacji: 05 lipca 2021