Dr Paulina Górską laureatką stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2021

Miło nam poinformować, że dr Paulina Górska została jedną z laureatek stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
 
Spośród 1835 wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium Ministerstwo Edukacji i Nauki wyłoniło grupę 217 młodych naukowców, w tym 52 doktorantów, którzy otrzymali  stypendium.
 

Data publikacji: 24 czerwca 2021