Dr Mateusz Płatos laureatem konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”

Dr Mateusz Płatos zajął I miejsce w kategorii najlepszych prac doktorskich XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu PFRON „Otwarte Drzwi”. 

Nagrodzona praca nosi tytuł „Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo” i została obroniona w 2019 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Pisuli.

W konkursie wzięli udział autorzy 8 rozpraw doktorskich i 36 prac magisterskich. Tematem badawczym zgłaszanych na konkurs prac jest niepełnosprawność w wymiarach: zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a także rozwiązania technologiczne służące osobom z niepełnosprawnościami. 

Komunikat PFRON >> 

 

Dr Mateusz Płatos odbiera nagrodę z rąk prezesa zarządu PFRON


Data publikacji: 22 czerwca 2021