XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z okazji   30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia, która odbędzie się online w dniach 14-15 maja 2021 roku. Organizatorem Konferencji jest Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski oraz Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tytuł konferencji:

Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań

Tematy przewodnie:

  • Psychologiczne i społeczne problemy związane z pandemią Covid-19
  • Stres i radzenie sobie w zdrowiu i chorobie
  • Zdrowie z perspektywy innowacji społecznych
  • Problematyka zdrowia i niepełnosprawności w mediach i przestrzeni społecznej
  • Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością
  • Postawy wobec szczepień a zaufanie wobec nauki
  • Zdrowie publiczne z perspektywy mechanizmów psychologicznych i społecznych

Zgłoszenia wystąpień w formie:

  1. Referatu – czas prezentacji 10 minut (do 10 slajdów w programie PowerPoint)
  2. Posteru elektronicznego –czas prezentacji 5 minut (do 5 slajdów w programie PowerPoint).

prosimy przesyłać pod wskazanym linkiem  https://forms.gle/XwehexGjonqMpZNE6 do 30.03.2021r.     

 

Do 10.04.2021r. zostaną wysłane informacje o akceptacji proponowanych wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł

Dla doktorantów 150 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470 

Bank Millennium S.A do dnia do dnia 30.04.2021 r.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Prof. dr hab. Mariola Bidzan

Prof. dr hab. Roman Ossowski

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. nadzw.

Dr hab. Dorota Włodarczyk

Dr hab. Małgorzata Dragan

Dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Agnieszka Burnos

Dr Monika Pudło

Mgr Agnieszka Łyś        

Mgr Kinga Wytrychiewicz- Pankowska – Sekretarz Konferencji

Mgr Daniel Pankowski – Sekretarz Konferencji

Kontakt z  Sekretarzami Konferencji pod adresem konferencja.psychologiazdrowia2021@psych.uw.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.psychologiazdrowia.psych.uw.edu.pl (strona w przygotowaniu)

oraz na FB https://fb.me/e/2eTbhNSHV

 


Data publikacji: 08 marca 2021