Konsultacje ze statystyki i psychometrii dla studentów UW

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej przypomina studentom UW o możliwości korzystania z konsultacji z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

– dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,

– pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki

– pomoc w interpretacji wyników, przeprowadzonym badaniu, czy diagnozie.

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl oraz ogólne określenie tematu konsultacji.

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

  • poniedziałek 11.00-13.00
  • wtorek 14.00-16.00
  • środa 9.30-16.00
  • czwartek 13.30-16.00
  • piątek 11.00-13.00

 

 


Data publikacji: 04 marca 2021