Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 • Numer sprawy: WPs.250/07/2021
 • Stanowisko: Adiunkt
 • Grupa stanowisk: badawcza
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: psycholingwistyka rozwojowa, wielojęzyczność, neuroobrazowanie
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): umowa o pracę
 • Wymiar etatu: cały etat badawczy
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 7600 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: do 36 miesięcy (w zależności od momentu rozpoczęcia pracy i ostatecznej daty zakończenia projektu)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:  2 kwietnia 2021, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST)

Pełna treść oferty wraz z załącznikiem RODO >>


Data publikacji: 03 marca 2021