Seminarium Rozwojowe: Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? Dr Joanna Kołak

Rozwój człowieka, jego mechanizmy, przebieg oraz kontekst rozwoju są ważnym aspektem każdego z obszarów psychologii, którym się zajmujemy. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału oraz zaprezentowania swoich badań na spotkaniach naukowych organizowanych w ramach Seminarium Rozwojowego, które reaktywujemy w ramach Katedry Rozwojowej Wydziału Psychologii UW rozpoczynając od tego semestru.

Spotkania  w semestrze letnim 2021 będą się odbywały co drugi piątek miesiąca o godzinie 14:00 i będą trwały godzinę (30 min. prezentacji i 30 min. dyskusji). W semestrze letnim 2021 są to terminy 12.03, 9.04, 14.05 oraz 11.06. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres koordynatora Seminarium Rozwojowego: dr hab. Katarzyna Lubiewska katarzyna.lubiewska@gmail.com  

Spotkania będą odbywać się pod poniższym linkiem:
https://us02web.zoom.us/j/84398298425?pwd=TVFWQXZia1pSaTZQMHFOUW1Ib3hsUT09

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 12 marca dr Joanna Kołak z University of Salford (UK) przedstawi prezentację pt. Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? 

Opis wystąpienia:

Media cyfrowe, w tym aplikacje na tablety dla dzieci, są coraz częściej używane zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Dziesiątki tysięcy aplikacji dla dzieci są mianowane przez ich autorów „edukacyjnymi” (Healthy Children, 2018), ale rynek aplikacji jest nieuregulowany. Badania pokazują, że większość aplikacji pretendujących do bycia edukacyjnymi, w rzeczywistości nie ma potencjału edukacyjnego (Papadakis i in., 2018). Oznacza to, że znalezienie wysokiej jakości aplikacji dla dziecka jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. W Laboratorium Rozwoju Poznawczego na Uniwersytecie Salfordzkim zaprojektowaliśmy niedawno proste narzędzie (Kołak i in., 2020) dla rodziców i nauczycieli, przy pomocy którego można ocenić, czy aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym (2-5 lat) mają potencjał edukacyjny.

Podczas swojego wystąpienia przedstawię pokrótce nasze narzędzie do oceny potencjału edukacyjnego aplikacji dla dzieci, uwzględniając kryteria oceny i tłumacząc, co zmotywowało nas do wyboru tych kryteriów. Przedstawię również wyniki naszych badań, w których analizowaliśmy, czy najbardziej popularne płatne aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym mają wiekszy potencjał edukacyjny, niż aplikacje bezpłatne. Zwrócę uwagę na to, jakie są mocne strony aplikacji dla dzieci oraz jakich cech w aplikacjach brakuje, z perspektywy psychologii rozwojowej.

  • Healthy Children (2018). Kids & Tech: Tips for Parents in the Digital Age. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Tips-for-Parents-Digital-Age.aspx
  • Kolak, J., Norgate, S. H., Monaghan, P., & Taylor, G. (2020) Developing evaluation tools for assessing the educational potential of apps for preschool children in the UK. Journal of Children and Media, DOI: 10.1080/17482798.2020.1844776
  • Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review. Computers & Education, 116, 139–160. DOI:10.1016/j.compedu.2017.09.007

Dr Joanna Kołak, University of Salford (UK) – obroniła doktorat na Wydziale Psychologii UW. W swoim doktoracie badała rozwój językowy polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych w UK i Irlandii. Obecnie pracuje jako badaczka na University of Salford (UK), gdzie w ramach współpracy przy grancie ESRC bada potencjał edukacyjny mediów cyfrowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczenie się języka z mediów cyfrowych u dzieci w wieku 2-4 lata. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie popularyzuje wiedzę o dwujęzyczności i rozwoju dzieci w świecie mediów cyfrowych (@joanna_kolak). 

 


Data publikacji: 02 marca 2021