Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego dla Filipa Łozowskiego

Na ostatnim posiedzieniu Rady Wydziału ogłoszono werdykt o przyznaniu nagrody im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: prof. E. Dryll, dr D. Karwowska, dr hab. A. Rynkiewicz. Wpłynęło 8 zgłoszeń, I miejsce uzyskał Filip Łozowski za pracę pt. „Konsekwencje afektywne wyuczonej bezradności. Badanie w paradygmacie emocjonalnego testu Stroopa”, przygotowaną pod kierunkiem prof. ucz. Kamila Imbira, zrecenzowaną przez prof. Annę Szuster-Kowalewicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom naszego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. Regulamin dostępny jest tutaj >>


Data publikacji: 01 marca 2021