XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją”

Zapraszamy Państwa na dwudziestą dziewiątą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Współczesne drogi rozwoju – między obawą a nadzieją”.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w formie on-line w terminie 20 – 22 maja. Zaproszenia do udziału w wydarzeniu przyjęli wybitni badacze. Wykłady plenarne wygłoszą dla Państwa m.in.:

  • Prof. Maya Gratier, Université Paris Nanterre, Laboratoire Ethologie, Cognition, Développement
  • Prof. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Psychologii
  • Prof. Willem Koops, Utrecht University, Developmental Psychology Department, Honorary professor of the history of developmental psychology and education
  • Prof. Dominika Maison, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych
  • Prof. Lech Witkowski, Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
  • Dr hab. Alicja Senejko, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju

Wszystkie osoby zainteresowane problematyką psychologii rozwoju człowieka zapraszamy do zgłaszania swoich referatów bądź do udziału biernego.

Termin nadsyłania propozycji wystąpień – 15 lutego 2021.

Termin rejestracji biernego uczestnictwa – 15 maja 2021.

 

Link do rejestracji: https://psprc.edu.pl/okpr-rejestracja

Udział w wydarzeniu jest płatny.

Szczegółowe informacje na temat konferencji: https://psprc.edu.pl/okpr

Kontakt:  konferencja.29okpr@psych.uw.edu.pl:

 

Organizatorzy:

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Wydział Psychologii UW

Partnerzy konferencji: 

Wydawnictwo PWN

Wydawnictwo UJ     


Data publikacji: 08 lutego 2021