Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie  studentów, którzy poprzez swoją aktywną postawę      i budowanie porozumienia między kulturami wzbogacają polskie środowisko akademickie. Kapituła Konkursu    wybierze    najlepszych    obcokrajowców    studiujących    w    uczelniach     publicznych     i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. 

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.


Data publikacji: 12 stycznia 2021