Dr hab. Karolina Hansen współredaktorką numeru specjalnego Journal of Language and Social Psychology

Czasopismo Journal of Language and Social Psychology świętuje właśnie swoje 40-lecie. Z tej okazji polecamy numer specjalny pod redakcją założyciela czasopisma prof. Howarda Giles’a z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i dr hab. Karoliny Hansen z Wydziału Psychologii UW.

Numer zawiera, poza inspirującym wstępem i zakończeniem, osiem artykułów w krótki i przystępny sposób podsumowujących różne obszary badań nad językiem z punktu widzenia psychologii społecznej. Każdy z artykułów został napisany przez osoby specjalizujące się w metodologii ilościowej oraz w metodologii jakościowej i przedstawia stan obecny danego obszaru oraz spojrzenie w przyszłość. Omawiane obszary to m.in. emocje w języku, mowa nienawiści, język Internetu, czy też wielojęzyczność i nauka języków obcych.

Link do czasopisma:

https://journals.sagepub.com/toc/jlsa/current


Data publikacji: 11 stycznia 2021