Nowy raport z badania na temat sytuacji nauczycieli w czasie powrotu do szkół podczas pandemii SARS-CoV2 zespołu prof. Ewy Pisuli

Ukazał się raport z najnowszego badania zespołu naukowców z Wydziału Psychologii UW, Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie w składzie: Ewa Pisula, Daniel Pankowski, Iwona Nowakowska, Anna Banasiak, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Milena Markiewicz i Aleksandra Jórczak.

Badanie dotyczyło sytuacji nauczycieli w czasie powrotu do szkół podczas pandemii SARS-CoV2.

Raport przedstawia wyniki badania nauczycieli przeprowadzonego od drugiego tygodnia po rozpoczęciu zajęć w roku szkolnym 2020/21 w placówkach edukacyjnych, do ogłoszenia wprowadzenia na terenie całej Polski żółtej strefy w związku z  wyraźnie wzrastającą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 (uwzględniono dane zebrane od 10 września do 10 października włącznie). Badanie przeprowadzono online, wykorzystując ankietę opracowaną na jego potrzeby oraz zestaw kwestionariuszy. Uczestnikami było 1455 nauczycieli, którzy w uwzględnionym okresie pracowali z dziećmi lub młodzieżą w placówkach oświatowych różnego typu.

Główne pytania badawcze dotyczyły:

  • Obaw nauczycieli związanych z pracą w placówkach edukacyjnych w czasie pandemii.
  • Oceny przygotowania placówek do pracy w warunkach pandemii.
  • Oceny własnego przygotowania do pracy w tych szczególnych warunkach.
  • Opinii na temat współpracy z rodzicami.
  • Opinii na temat nauczania zdalnego.
  • Największych wg nauczycieli potrzeb placówek edukacyjnych.
  • Otrzymywanego przez nauczycieli wsparcia społecznego.
  • Kondycji psychicznej nauczycieli: poziomu lęku i depresji.

Wyniki wskazują na akceptowanie przez większość badanych nauczycieli powrotu do nauczania stacjonarnego na początku roku szkolnego 2020/21, ale także oczekiwanie stosowania środków zmniejszających ryzyko zakażenia. Nauczyciele wyrażali wiele obaw związanych z własnym zdrowiem, ryzykiem zakażenia najbliższych oraz zagrożeniem zdrowia uczniów. Ocena przygotowania placówek była bardzo zróżnicowana (ok. 17% badanych oceniała to przygotowanie bardzo nisko). Badani dobrze oceniali natomiast własne przygotowanie do prowadzenia nauczania zdalnego. Generalnie dobrze też oceniali współpracę z rodzicami, choć zwracali uwagę na brak zrozumienia przez wielu rodziców szczególnej sytuacji placówki oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Badani wskazywali na brak wsparcia ze strony odpowiednich władz. Ponad połowa nauczycieli przejawiała symptomy lęku i depresji, a u kilkunastu procent były one bardzo nasilone.

PEŁEN RAPORT – POBIERZ >>


Data publikacji: 02 listopada 2020